Prøv avisen

Den store Bastian

Som kulturkritiker kan Peter Bastian i passager lyde som en blanding af historikeren Henrik Jensen, kendt fra nærværende avis, og en amerikansk-kinesisk tigermor. -- Foto: Leif Tuxen.

Selvoptagethed og selvforglemmelse er det spændingsfelt, ud af hvilket musikeren Peter Bastian har skabt en meget læseværdig bog om sit liv og sin tid

I foråret 2010 var det musikeren Peter Bastian, der holdt de efterhånden traditionsrige foredrag på Vartov, hvor tidligere Ebbe Kløvedal Reich, Uffe Ellemann-Jensen, Birthe Rønn Hornbech og flere andre har set tilbage på deres tid og deres liv. Bastian har derefter omskrevet og udvidet sine foredrag, og nu foreligger de i bogform under titlen "Mesterlære. En livsfortælling".

Generelt er bogen imponerende godt skrevet, og man suser igennem den. Stilen kan umiddelbart virke løs og flagrende, men det er, som om Bastian med held har overført musikkens improvisationer over et tema til skrift. De mange scener fra hans liv fremstår friske og prægnante i sig selv, men de bærer også altid på pointer, der knytter an til tiden og livet.

Hvis vi tager livet først, er Bastian (med fødeåret 1943) flipperen og blomsterbarnet med en varm linje til både Christiania og østerlandsk mystik. Han kommer ud af et hjem, hvor både faderen og moderen har en stærk musikalsk åre, og han giver meget ærlige og smukke portrætter af begge sine forældre og spændingerne i deres (sam)liv. Peter Bastian er en meget selvoptaget person, hvilket han bekender åbent i bogen, men det forhindrer ham sandelig ikke i at være optaget af andet og af andre, og jeg synes, det er sjældent at se forældre træde frem i så hel figur som her. Ofte bliver de i erindringslitteratur til rekvisitter eller bortvendte monolitter i hovedpersonens liv.

Som barn er Bastian et multikunstnerisk Wunderkind, der kan drive det til lidt af hvert. Han kan overhovedet ikke sidde stille i skolen og farer rundt i klassen som det rene DAMP-barn længe før diagnosernes tidsalder.

Måske er musikken det rette medium til at forløse hans rastløse natur. Den kræver et enormt fokus og en meget høj disciplin, men den giver samtidig uanede muligheder for bevægelighed, skabende udvikling og samspil med andre.

Bastian, som bliver en mester på både klarinet og fagot, fortæller udførligt og spændende om sine musikalske læremestre og sine grupper, Den Danske Blæserkvintet, Balkantrioen og Bazaar. Helt formidable er beretningerne fra Balkan om rejsen ind i regionens musik og folkeliv.

Privatlivet bliver som for mange i generationen en noget kaotisk affære. Bastian bliver gift og skilt flere gange, og han dyrker i perioder hæmningsløst den tilfældige sex, som musikerturnélivet giver så rig mulighed for.

Andre gange søger han ro og retræte på lange vandreture i Lapland eller på ophold i Indien eller USA hos sin spirituelle lærer, Andrew Cohen. I en årrække sent i livet lever han i absolut cølibat i et kollektiv med ligesindede. Man kan godt sige, at han får prøvet alle farverne i livets palet.

Da Bastian i 1987 udgav bogen "Ind i musikken", solgte den så enormt, at han blev verdensberømt i Danmark.

Og i årene efter udvikler han en afhængighed af sin berømmelse, af at blive genkendt og bekræftet, hvor han går og står. Det er en kold tyrker at rejse i udlandet, for der er han pludselig helt anonym. Heldigvis render han ind i nogle danskere i Bangkok, der kan sige de forløsende ord: "Hør, er det ikke Peter Bastian?" Til sidst må han trække stikket ud til medie-Danmark for ikke at blive vanvittig.

Radikal selvoptagethed og radikal selvforglemmelse er de poler, Bastian svinger imellem. Men han ser det ikke kun som personlige karakteristika, men også som noget særegent for vor tid. Som moderne mennesker har vi udviklet en følsomhed og en sensitivitet, der er meget forskellig fra vore oldeforældres fåmælte forankring i traditionel moral og overleverede strukturer. Vi står dermed alle ved en korsvej mellem narcissistisk selvoptagethed og empatisk, global bevidsthed i forhold til andre mennesker og andre kulturer.

Peter Bastian er en ungdomsoprører, men ikke af den politiske slags, mere en "67'er" end en "68'er". Han vil godt på det mentale plan justere og korrigere på det, der kom ud af oprøret.

Slapheden og mageligheden truer. Vi skal gøre os mere umage, både med os selv, hinanden og livet. Fra musikken har han lært, at der er en vertikal orden; mesteren kan trække sin elev op til stedse højere niveauer. Men på alt for mange områder har vi glemt det vertikale. Vi lever i fladlandet og sovser os ind i offerretorik. Som kulturkritiker kan han i passager lyde som en blanding af historikeren Henrik Jensen, kendt fra nærværende avis, og en amerikansk-kinesisk tigermor.

Det store flip og de høje fordringer støder frontalt sammen i Peter Bastian. Og det er der kommet en meget læseværdig bog ud. På baggrund af Bastians historie tør man ikke ønske ham stor succes med bogen. Men en lille og fin succes.

kultur@k.dk

Peter Bastian: Mesterlære. En livsfortælling. 304 sider. 299,95 kroner. Gyldendal og Vartov.