Den tidlige fagbevægelses retorik stødte mange kristne arbejdere væk

Arbejdsmarkedshistorie bliver kulturkamp i denne fascinerende beretning om Kristelig Arbejdsgiverforenings historie

Bogen "Det frie valg" er et angreb på det, vi traditionelt opfatter som arbejdsmarkedets parter, skriver anmelderen

I 1931 blev Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) stiftet. I forbindelse med deres 90-årsjubilæum her i 2021 har de udgivet bogen ”Det frie valg – Kristelig Arbejdsgiverforening gennem 90 år”. Den er skrevet af historiker og ph.d. Lars Christensen, der er forfatter til en række bøger om foreninger i omegnen af Det Konservative Folkeparti – først og fremmest partihistorien ”En sikker borgerlig stemme” fra 2016. For et par år tilbage fik han desuden et velfortjent gennembrud med sin anmelderroste bog ”Svenskekrigene”.