Den tyske forbindelse

Martin Schwarz Lausten giver den pommerske reformator Johann Bugenhagen en god karakter i en fin, men lidt forudsigelig biografi

Johann Bugenhagen (1485-1558) var den præst, reformator og ordinator, som Luther sendte herop fra Wittenberg, da Christian III havde vundet sejren i borgerkrigen.
Johann Bugenhagen (1485-1558) var den præst, reformator og ordinator, som Luther sendte herop fra Wittenberg, da Christian III havde vundet sejren i borgerkrigen. Foto: Forlaget Anis.

Måske er det et forudsigeligt forhold, der er mellem anmelder og forfatter, når det drejer sig om Martin Schwarz Laustens i hastig rækkefølge udgivne bøger om reformatorer i Danmark og Tyskland. Jeg vil nok blive ved med at savne de samme ting, og Schwarz Lausten skriver videre på sin måde.

Forfatteren er om nogen inde i kilderne til den danske reformationshistorie. Han har skrevet sværvægtere om Palladius-brødrene og om reformationskongerne, Christian II og III, om Luther og Melanchthon.

LÆS OGSÅ: Johann Bugenhagen nordens anden apostel

Schwarz Lausten har genopfundet en særlig biografisk fremstillingsform, som han dybest set har arvet fra 1800-tallets kirkehistorikere: den personlige biografi, gengivet på baggrund af og i samspil med de skriftlige kilder. Fordelen er, at Schwarz Lausten fremlægger mennesker af kød og blod. Personer med små og store ærgrelser, små og store glæder, med særlige personlige træk. Men en konformisme sniger sig efterhånden ind, når alle skal måles på reformationsværkets sandhed og gyldighed.

Johann Bugenhagen (1485-1558) var den præst, reformator og ordinator, som Luther sendte herop fra Wittenberg, da Christian III havde vundet sejren i borgerkrigen og ved et statskup havde afsat bisperne og tilranet sig mere magt, end godt var. Det altafgørende var nu, at kirken fik en ordning, at den fik orden, at kongen fik ordnede forhold i sit hjem – for en fader var han for stat og samfund. Bugenhagen, den pommerske, der talte nedertysk, måtte være manden. Han var europamester i kirkeordninger – og et fint bindeled mellem det sachsiske og det danske.

Han havde gjort en god karriere ved universitetet i Wittenberg og som ordrig prædikant samme sted. Han var søgt af studenterne. Han var medlem af visitationskommissionerne, der skulle påse, at Reformationen kristeligt og juridisk gennemførtes ude på landet.

Han var den rette mand på det rette tidspunkt i Danmark. Nemlig som repræsentant for den nu ret konservative – og ikke længere revolutionære – lutherdom. Han kom, han så og han sejrede. Han stillede krav til kongen om midler til kirkens organisation, til universitetet, der langsomt blev løbet i gang. Fine skildringer findes af studenterne og deres lærer, som må forlægge forelæsningerne fra det ufærdige universitet, hvor der endnu ikke er vinduer – og måske heller ikke kommer det foreløbig, fordi det jo kræver penge og vilje.

Schwarz Lausten giver kortfattede introduktioner til Bugenhagens skrifter, hans indsats og karakter af pustet fra udlandet, der skulle til, for at den danske kirke kunne få et egentligt luthersk præg. Det er alt sammen fint. Men også lidt, som om denne bog blot har skullet lægges til en hob bøger, der tilsammen vil udgøre et korpus om den danske reformation set i forhold til den lutherske i Sachsen. Der er ikke megen kritik af den tingenes tilstand, der blev virkeligheden med den konservative reformation. Det er Schwarz Laustens faste overbevisning, at den danske reformation var sand og god. Vidste man det ikke fra hans andre bøger, kan man endnu en gang få det bekræftet.

Schwarz Lausten er en sympatisk kirkehistoriker. Han er tæt på kilderne, men har sjældent sans for den materialitet, som reformationerne også har – og som udforskes på kraft i disse år. Hvorfor ikke fordybe sig lidt i årsagerne til, at vi får en bibel i 1550, der udstyrsmæssigt ikke er som de sachsiske, men som Bugenhagens nedertyske fra 1533 – den første lutherske helbibel for øvrigt? Måske lidt mere om receptionen af Bugenhagen.

Der er mange interessante billeder – også i Danmark. Fint, at reformationsmonumentet i København er kommet med – som det også er i den nyeste og historiografisk ret øjenåbnende tyske bog om Bugenhagen fra sidste år (fra Evangelische Verlagsanstalt).

Lidt mere halløj på bagklappen kunne gøre bogen mere appetitlig, så man fik større lyst til at sætte tænderne i den. For det er et spændende emne, der på mange måder er godt fortalt. Lidt mere spræl – det ville ikke gøre noget.

kultur@k.dk

Martin Schwarz Lausten: Johann Bugenhagen. Luthersk reformator i Tyskland og Danmark. 308 sider. 289 kroner. Anis.