Prøv avisen

Den tyske soldats skygge

BØGER: Indtryksfuld bog skrevet af efterkommere efter dansker, der faldt i tysk tjeneste under Anden Verdenskrig

Militærflyveren, kaptajn Knud Erik Ravnskov, trådte i juli 1941 uden for nummer i den danske hær og meldte sig til tysk krigstjeneste. »Jeg må rejse, hvis der overhovedet skal blive den mindste smule selvrespekt tilbage, når denne her krig er forbi«, skrev han til sine forældre i Viborg. Dermed overskred han den linje, der skilte dem med den korrekte holdning over for tyskerne fra dem, der gjorde fælles sag med besættelsesmagten. Kvitteringen herfor fik han aldrig. Han nåede ikke engang til fronten, men omkom i september 1942 under uddannelsen til jagerflyver, da hans fly styrtede ned. Kvitteringen fik til gengæld hans efterladte. Hadet fik hans kone og børn at mærke. Hun måtte igennem en internering, børnene blev anbragt hos noget familie. Da den ene søn ville giftes med sin Mette, vakte det ikke just begejstring hos dennes forældre. Havde han arvet tilbøjelighederne, denne naziunge? Men gift blev de i kraft af en postuleret graviditet. Og dermed kom nazistens skygge også til at hvile over den svigerdatter, der aldrig havde kendt sin svigerfar. Hun og hendes mand begyndte at finde ud af, »hvem ham »nazisten« var«. Hvorfor meldte han sig? Var han eller blev han nazist? De fandt en række breve fra ham, men de mødte også en mur af tavshed hos folk, der ikke ville tale om disse ting. De skulle bare glemmes, ties ihjel. I familien gik den myte, at kongen direkte havde opfordret til at gå i tysk krigstjeneste. Det gjorde beslutningen lovlig, og så var Knud Erik Ravnskov alligevel ikke nogen landsforræder. Men der var intet brev, kun en kundgørelse fra hæren med en kongelig resolution. Man fornemmer, at med »Den korte rejse, den lange skygge« har Mette Ravnskov og hendes mand omsider skrevet sig fri af en byrde, de har levet under og med. Den korte rejse for at beholde selvrespekten varede kun fem fjerdingår. Den lange skygge blev liggende i mere end 50 år. Hvor mange andre »naziunger« går rundt med en tilsvarende byrde et helt liv igennem? Mod hvor mange sagesløse børn er der gjort fortræd? Det er en bog, der gør indtryk. Mette Ravnskov: Den korte rejse, den lange sommer. 164 sider. 248 kr. Høst & Søn.