Professor: Derfor røg forfatterne ud af velfærdsdebatten

Den offentlige samtale mellem forfattere og politikere er genstand for litteraturprofessor Lasse Horne Kjældgaards doktorafhandling. Foto: Leif Tuxen

Både politikerne og forfatterne havde dengang flere offentlige kasketter på, for foraene var langt mere sammenflettede, hvilket kulturtidsskrifterne er et godt eksempel på
Lasse Horne Kjældgaard

Det var ikke blot politikere, der deltog i debatten om den tidlige danske velfærdsstat. Ofte indgik skønlitterære forfattere i visionære samtaler med de folkevalgte. For i den tidlige velfærdsdebat var der et rum til litteraturens stemmer, som ikke findes i nutidens rationelle debatklima, siger litteraturprofessor Lasse Horne Kjældgaard, der er forfatter til en doktorafhandling om emnet

”Den stiltiende forudsætning for hele velfærdssystemet er, at det kun er et middel, ikke et mål; social sikkerhed kan aldrig være et mål i sig selv, kun en baggrund for den enkeltes personlige eksistens.”

Det var en af de mest tindrende klare definitioner på velfærdsstaten, der blev formuleret i Statsradiofonien i sommeren 1956. Den ramte simpelthen hovedet på sømmet i datidens politiske landskab, siger professor i dansk litteratur ved Roskilde Universitet, Lasse Horne Kjældgaard.

Ordene var ikke formuleret af en politiker, en professor i statskundskab eller nogen anden aktør med tilknytning til Slotsholmen eller de samfundsvidenskabelige universitetsfag.

De var derimod nedskrevet og oplæst af den 27-årige forfatter Villy Sørensen, der i radioforedraget ”Velfærdsstaten og den suspenderede personlighed” leverede et forsvar for den nye samfundsmodel, som blev udskældt for mangt og meget, men hvis betydning ingen politikere tilsyneladende kunne finde ud af at indkredse. Og sådan endte Villy Sørensens idé om velfærdsstaten med at indlejre sig i den offentlige debat i årene efter – endda hos politikere fra vidt forskellige fløje. Noget, som nok næppe ville ske i nutidens debatklima, siger Lasse Horne Kjældgaard.

Litteraturprofessoren forsvarede i sidste måned doktorafhandlingen ”Meningen med velfærdsstaten: Velfærdsstatsdebat og dansk litteratur 1950-1980

Prøv avisen gratis i en måned
Du kan få adgang til denne artikel og Kristeligt Dagblad i en måned helt uden omkostninger.
Allerede abonnent? Log ind.

Kommentarer

Du skal have en Facebook-profil for at kunne kommentere denne artikel. Husk at brud på reglerne kan medføre, at dine kommentarer bliver fjernet, og din profil udelukkes fra debatten. Læs mere om vor moderering her.

 
 
 

Prøv Kristeligt Dagblad 4 uger gratis!

Indtast dit telefonnummer herunder og klik 'Næste'. Tilbudet er uforpligtende og dine personlige oplysninger behandles fortroligt.