Prøv avisen

Der er alt for meget, der foregår oppe i hovedet

Interview Musikeren og forfatteren Lars Muhl har efterhånden et stort forfatterskab bag sig. I denne uge udgiver han bogen og dvden Det aramæiske mysterium, hvor han behandler psykologien bag det sprog, der blev talt på Jesu tid. For nutidsmennesker et yderst vedkommende hjertesprog, mener han

Lars Muhl er vant til blive påklistret mærkater som ny-religiøs, ny-spirituel eller new age-flipper, men betegnelserne irriterer ham og passer ikke ind i hans selvbillede. Han mener ikke, at han har fundet på noget som helst nyt tværtimod er det , han har fat i, urgammelt stof. Han er dybt optaget af psykologien bag det aramæiske sprog, altså det sprog, der blev talt på Jesu tid, og den kristendom, som han ikke mener, er opfundet af Jesus. Og så er han ikke mindst interesseret i Maria Magdalene, som i hans univers har en central rolle i den rene og udogmatiske kristendom.

Jeg er mere kristen nu, end jeg nogensinde har været, erklærer den nu 58-årige Lars Muhl. Han tager venligt imod i sin 5. sals lejlighed med direkte udsigt til tårnet på Skt. Lukas Kirke midt i Århus. Dæmpet russisk kormusik strømmer ud af højttalerne på et meget lille musikanlæg og en krydret duft af eksotiske krydderier kildrer i næseborene. Han serverer grøn te af tynde porcelænskopper og rosenbrød fra den gode bager og har tændt et par stearinlys.

Du skal sidde der, siger han roligt, men alligevel så bestemt, at man fornemmer, at der ikke er lagt op til diskussion.

Over os troner en stor bronzefigur af en kvindeskikkelse, der står på en slange og på en anden væg hænger et 1800-tals maleri af en kvinde, der ligeledes træder på en slange, og som holder et drengebarn på den ene arm og bærer et hjerte i den anden hånd. Både kvinden og barnet har kroner på deres hoveder. Lars Muhl holder meget af det motiv. For ham handler symbolikken om det guddommelige feminine væsen, hvorigennem det guddommelige maskuline væsen fødes. Hun holder hjertet for at vise, at hjertets vej er den eneste realistiske vej for mennesket, og hun træder på slangen for at vise, at hun mestrer den skabende visdoms kraft.

Lars Muhls projekt er et hjerteanliggende. Det er det nu, og det var det dengang i 1980erne, hvor han som musiker skrev det ene hit efter det andet og med popnumre som Sjæl i Flammer og Ind til dig igen lagde lydsiden til en hel generations ungdom. Hans indre rejse var allerede dengang i fuld gang, og han har altid anset sig selv for at være et troende og spirituelt menneske. I tidens jargon kan rejsen kaldes selvudvikling, men Lars Muhl vil hellere kalde det at tage ansvar for sig selv og andre ved at praktisere kristendommen.

Igennem mine foredrag og kurser oplever jeg, at rigtig mange mennesker søger en mere aktiv måde at dyrke deres spiritualitet og troen på de himmelske kræfter på, siger Lars Muhl. Adspurgt om et eksempel fortæller han, at han kort før interviewet satte sig ned og gik ind i det indre rum for at udføre en bekræftende bøn om, at interviewet skulle gå godt og takkede for det.

Mange vestlige mennesker har svært ved at dyrke meditation, men i virkeligheden handler det blot om at være nærværende og målrettet. Masser af mennesker i dag tørster efter en mening og et rigere indre liv, som de ikke kan finde i kirkens dogmer. Jeg vil nærmest kalde det en folkebevægelse, siger Lars Muhl.

Denne folkebevægelse og efterspørgslen efter en dybere forståelse og aktiv stillingtagen til kristendommen er netop grunden til, at han i denne uge udgav bogen og dvden Det aramæiske mysterium. Her forklarer han i kortfattede tekster og en synteseagtig opsætning en række begreber i sproget, der blandt andet sætter centrale passager fra Det Nye Testamente i et helt nyt lys. At Jesus (på aramæisk Yeshua) skulle være Guds enbårne søn hviler eksempelvis, ifølge Lars Muhl, på en fejlagtig oversættelse af det aramæiske ord bokhra, der betyder førstefødte.

Jesus var altså ikke Guds enbårne søn, men hans førstefødte og et menneske af usædvanlig kvalitet. Det får ham til at være tættere på os allesammen og betyder, at vi alle har noget af Jesus i os. Vi har alle lov til at lægge en hånd på et andet menneske og tro på, at vi kan mildne det menneskes smerte, siger Lars Muhl.

Selv har han i flere år praktiseret healing og været med til at skabe organisationen Hearts and Hands, hvor frivillige tilbyder healing til blandt andet syge og døende. Lars Muhl praktiserer ikke længere. I dag er det forfatterskabet, foredrag og kurser, der fylder i hans liv.

Det aramæiske mysterium er hans 12. bog. Det begyndte med den selvbiografiske Sjæl i Flammer fra 1993, og siden er bøgerne blevet gradvist mere religiøse. De seneste to bøger Gral og Det knuste hjertes visdom strøg begge direkte ind på bestsellerlisterne over faglitteratur. I 2002 udkom hans bog Maria Magdalene, og hun står stadig centralt i hans forståelse af kristendommen.

Maria Magdalene var den udvalgte, der salvede Jesus, og ligesom en lang række andre hellige mænd og kvinder vandrede de to sammen rundt og profeterede og helbredte, de var noget i kraft af hinanden, siger Lars Muhl, der undrer sig over, at salvelsesceremonien ikke står mere centralt i de kristne kirkers forkyndelse.

Kun ved at genoplive den tusindårige gamle ceremoni kan mennesker helbrede de seksuelle sår og igen forbinde begæret med den ubetingede kærlighed. Salvelsesritualet opløser al frygt og oplyser parterne med spirituel klarhed, mener han.

Det urgamle aramæiske sprog og den psykologi, der ligger bag det, har ifølge Lars Muhl meget at tilbyde os nutidsmennesker.

Aramæisk tales og forstås kun gennem hjertet. Er man et forstandsmenneske uden hjertekontakt, vil man ikke kunne forstå sprogets inderste lov. Forstandsmenneskers behov for kontrol føder altid frygten for at miste, mens det aramæiske hjertemenneske ved, at man ikke kan eje noget, med mindre man til en enhver tid er villig til at give det fra sig. En vigtig og tiltrængt viden i vores samfund, hvor vi er så bundet til det materielle, siger han.

Lars Muhls bog Det aramæiske mysterium Namosa dNoohra (Lysets Lov) er udkommet på forlaget Lemuel Books. Samtidig udkommer en engelsk oversættelse af Muhls trilogi Seeren fra Andalusien, Maria Magdalene og Gral, også på Lemuel Books.

washuus@kristeligt-dagblad.dk