Der er flere danske kor, end vi tror

Nyt kortlægningsprojekt undersøger for første gang, hvor mange kor der er i Danmark, og hvem der synger i dem. Vi vil nok blive overraskede over omfanget af korlivet i Danmark, siger projektleder

”Jeg har selv en fornemmelse af, at der i befolkningen er en myte om, at korsangeren er en ældre midaldrende kvinde. At korsang er klassisk og lidt støvet. Den myte tror jeg, vi får afkræftet," siger projektleder Jacob Heide.
”Jeg har selv en fornemmelse af, at der i befolkningen er en myte om, at korsangeren er en ældre midaldrende kvinde. At korsang er klassisk og lidt støvet. Den myte tror jeg, vi får afkræftet," siger projektleder Jacob Heide. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

Der findes kirkekor, efterskolekor og børnekor. Gospelkor, rytmiske kor og kammerkor. Professionelle kor, amatørkor og hyggekor.

Den danske tradition for korsang er stolt, langvarig og vidt forgrenet, og hvor mange kor og korsangere der reelt findes her i landet, er der ingen, der ved. Men det er et projekt i regi af Sangens Hus, støttet af Augustinusfonden, netop nu ved at rette op på. Projektet ”Kortlægning af dansk korliv” opsporer og udspørger frem mod 2021 så mange danske kor som muligt, og selvom det bliver svært at få et helt præcist antal på, er målet at tegne et retvisende billede af korlivet i Danmark generelt.

”Det er mig bekendt ikke gjort før. Man har måske gjort det i mindre skala og undersøgt kor i bestemte kategorier, men det er første gang, vi får et bredt billede af korlivet i Danmark,” siger projektleder Jacob Heide.

Det handler om at tælle korene, men også om at finde frem til, hvem der synger i korene, for eksempel aldersmæssigt.

Projektet har en funktion for stat og fonde, der lettere vil kunne identificere de økonomiske behov på området, og det vil også kunne hjælpe korene selv med at tilrettelægge deres indsats, siger Jacob Heide. Indsamlingen af informationer er blevet forsinket lidt på grund af coronaepidemien, men fortsætter nu med korenes opstart til efteråret.

”Jeg har selv en fornemmelse af, at der i befolkningen er en myte om, at korsangeren er en ældre midaldrende kvinde. At korsang er klassisk og lidt støvet. Den myte tror jeg, vi får afkræftet. Vi vil nok også se, at der er et ’slip’, hvor der ikke sker så meget i den tidlige voksenalder, at der ikke er så mange unge mennesker, der synger i kor. Men man vil nok blive overrasket over, hvor omfangsrigt korlivet i Danmark er, og at det kan matche de største sportsgrene herhjemme.”

Projektet er opsøgende i forhold til kor og gennemtjekker eksempelvis de omtrent 2500 danske kirker og 1000 danske aftenskoler for koraktiviteter. Men der er også steder, det er svært at nå ud, siger Jacob Heide.

”Kor findes i mange sammenhænge og konstellationer. Man kan have en idé om, at der sker meget på kirkeområdet, og jeg tror, kirken er bannerfører på meget korarbejde i de tidlige år. Sådan noget ser vi på om passer. Men sådan noget som virksomhedskor er eksempelvis svært at få overblik over, for det er sjældent, en virksomhed skriver på deres hjemmeside, hvis de har et kor.”

Har man et kor, eksempelvis et medarbejderkor, der ikke figurerer nogle steder, er man meget velkommen til at melde det til på hjemmesiden sangenshus.dk, hvor der findes en formular. Projektet med kortlægning af korlandskabet løber frem mod næste sommer, hvor resultaterne vil blive præsenteret.

”Vi får nok aldrig et fuldstændigt billede, men vi tager et rigtig godt første spadestik til at lære korlivet bedre at kende,” siger Jacob Heide.