Det absurd opsplittede moderne liv portrætteres i denne smukke bog

Jesper Fabricius’ montage-digte udstiller, hvordan mange opdeler tilværelsen i adskilte sfærer og sprog

Montagen er et af de vigtigste greb i det 20. århundredes billedkunst og litteratur. Ved en montage forstår man et værk, i hvilket der er tale om en sammensætning af heterogene elementer med reference til forskellige samfundsmæssige kontekster. Elementerne, der indgår i montagen, har dels deres stilistiske særpræg, der henviser til deres oprindelse, dels samvirker de i en fælles effekt.

Man kan finde montager langt tilbage i kunst- og litteraturhistorien, men begrebet får for alvor betydning i Sergej Eisensteins filmæstetik omkring 1920. Som et tværæstetisk fænomen tilbyder filmen sig i udpræget grad som medie for de mange eksperimenter, som montagen giver anledning til. I billedkunstens regi er montagen, således som den manifesterer sig i kubismen, en sammenstykning af fotografier, tegninger, bogstaver og andet visuelt materiale i en komposition, mens det i den litterære montage drejer sig om forskellige stilarter, synsvinkler og genrekoncepter, der støder sammen og samvirker inden for det samme værk.

Kender man præmisserne for montagen, er Jesper Fabricius’ ”Fødsel i din lomme” en oplevelse og nydelse at stifte bekendtskab med. Fabricius har i årtier været billedkunstner, og at dette er tilfældet, viser sig tydeligt i den utrolig smukke bog. Ikke bare er den lille bog udstyret med det smukkeste smudsbind med afstemte farver i rød, sort og grøn, men sidernes layout er også fascinerende, idet digtenes tekstlinjer er sat med forskellig sats, der stammer fra de værker, hvorfra de er hentet, og en række små udklippede billeder fra blandt andet gamle bolig- og pornomagasiner er indsat. Dette giver en yderst smuk helhedsvirkning, og at dette er tilfældet, er selvfølgelig paradoksalt, i betragtning af at billederne hver for sig ofte er både grimme og platte, og teksten ret beset er det rene volapyk.

Hvorfra stammer så fascinationskraften ved Fabricius værk?

I montagens logik sker dette ved de gnister, det slår, når sprog fra forskellige forestillingsområder og værker konfronteres og hermed bliver synlige, idet vi ser sproget og tingene på en ny måde i komikkens og absurditetens lys. Et digt, hvis forskellige typografier desværre ikke kan gengives her, er sammensat af tekstfragmenter om husholdning, kogekunst, naturvidenskab og fonetik:

”de daglige Indkøb/ først og fremmest/ kogte bayerske pølser/ defineres som en/ spændt, urundet fortungevokal.”

En anden tekst kombinerer diskurser fra et kunstkatalog, et livsstilsmagasin og en psykologibog:

”almindelig hygge/ en god portion forfinet symbolisme/ i en skøn lille lejlighed/ jævn Overgang til Overdrivelse/ og større selvstændighed”.

Eller som en af mine favoritter i bogen denne montage med dele fra en religiøs forskrift, en reklame og en lægebog, hvor det virkelig springer i øjnene, hvor absurd opsplittet vort moderne liv og sprog er blevet i livsområder, der ikke er i kontakt med og forstår hinanden:

”krav om cølibat/ kan kun retfærdiggøres/ i formfuldendt sailor-dress/ ufrivillige muskelsammentrækninger/ eller andre uforudsete Ting.”

Skal jeg dryppe lidt malurt i bægeret i forhold til denne smukke bog med de elegante og effektfulde montager, så er det, at nyhedsværdien er begrænset, idet man i 1960’erne så adskillige montager af denne art af digtere som Erik Knudsen, Ivan Malinowski og Per Højholt. Men dette behøver selvfølgelig ikke at betyde, at nydelsen og oplevelsen ved at læse Jesper Fabricius’ værk bliver mindre.