Prøv avisen

Det er en demokratisk ret at kunne bryde ud i sang

Mads Bille vil gerne have os alle sammen til at synge meget mere, og han mener, at sangundervisningen og fællessangen i eksempelvis folkeskolen lader meget tilbage at ønske. – Foto: Jørgen Ploug.

Sang er lige så vigtigt for folkesundheden som idræt, mener Mads Bille, der hele sit liv har arbejdet for at styrke sangkulturen i Danmark. Nu er han udpeget til at stå i spidsen for det kommende Sangens Hus i Herning

Igennem hele sin skoletid lykkedes det Mads Bille at fastholde sin position som skolens dårligste fodboldspiller. Til gengæld var han rigtig god til at synge, og han besluttede tidligt i sit liv, at han ville arbejde for at skabe miljøer, hvor børn og unge sangtalenter kunne udvikle sig og blive dygtigere. Sang er nemlig lige så vigtigt for folkesundheden som fodbold og anden sportsudøvelse, mener han.

Mads Bille har da også i årenes løb skelet rigtig meget til elitesportens verden, og han er kunstnerisk nået op på et højt niveau med Den Jyske Sangskole i Herning, der er en væsentlig leverandør til konservatorierne, Operaakademiet og musicalskolerne i Danmark. Men ligesom alle, uanset talent, skal have lov til at sparke til en bold, så skal alle også have mulighed for at bryde ud i sang.

Jeg har altid været meget imponeret over, hvordan man i sportens verden får bredden og eliten til at spille sammen, fordi man har erkendt, at de to ting er hinandens forudsætninger, siger Mads Bille.

LÆS OGSÅ: Musikalsk rummelighed og fantasi

Kongstanken om, at en elitær sangkunst er afhængig af en folkelig sangkultur, har han derfor gjort til sit varemærke, og i sidste uge blev den idé for alvor blåstemplet, da kulturminister Marianne Jelved (R) offentliggjorde sin beslutning om at etablere et Sangens Hus med hjemsted i Herning, der dermed bliver Danmarks sanghovedstad med Mads Bille som leder.

Sangens Hus skal være et videnscenter og en igangsættende organisation, der i samarbejde med ni allerede eksisterende regionale sangkraftcentre skal styrke fællessangen i Danmark.

I virkeligheden er det et stort stykke frivilligt arbejde fra mange sider, der nu bliver mere organiseret. Sangen er i dag meget afhængig af ildsjæle. De er selvantændende, men brænder også ud, og derfor glæder det Mads Bille, der selv af mange betegnes som en ildsjæl, at der nu kommer en organisation, der kan sørge for vidensdeling, erfaringsudveksling og den rigtige undervisning.

Det er et langsigtet mål for Sangens Hus at hjælpe børn med at finde deres egen sangstemme. De skal ikke synge på en bestemt måde eller vælge repertorie inden for en bestemt genre, men det er en demokratisk ret at bryde ud i sang, og det er en udtryksform, som alle skal have adgang til. Vi har alle sammen et forhold til vores egen stemme, om vi synger godt eller skidt, og i de fleste mennesker ligger der en længsel efter en adgang til stemmen, siger Mads Bille og tilføjer:

Sang er en meget vigtig udtryksform, for folk bliver så glade, når de stimuleres til at synge. Når vi synger, lægger vi vore overophedede egoer fra os og træder ind i et rum, som ikke er den enkeltes, men musikkens.

Traditionen med at synge fra Højskolesangbogen lever stadig i Danmark, men sangkulturen anno 2013 har også mange andre facetter. Det kan være børn og unge, der synger med på popsange fra Nick og Jay og Medina, går til rytmisk kor eller dyrker musicalgenren. Og det kan være den omdelte fællessang til familiefesten, skønsangen i et elitekor eller den kunstneriske sanguddannelse, der foregår på landets konservatorier.

Meningen er, at Sangens Hus skal rumme det hele og blive et nationalt samarbejdsforum for sang. Det er samtidig Mads Billes intention, at sangkraftcentrene under Sangens Hus skal blive lige så stærke, som de regionale Team Danmark-centre er det inden for sportens verden, og dermed kunne fungere som fødekæde til konservatorierne, musicalkurserne og lærerseminariernes musikuddannelser. På det punkt er Danmark nemlig langt bagud i forhold til andre lande, mener han.

Til gengæld har interessen for sang blandt politikerne efter hans mening aldrig været større, end den er nu, og han glæder sig meget over den nationale bevægelse, som kulturministeren har sat i gang ved at bevilge en million til etablering af Sangens Hus og et yderligere tilskud på to millioner kroner årligt over de kommende fire år.

Mads Bille vil gerne have os alle sammen til at synge meget mere, og han mener, at sangundervisningen og fællessangen i eksempelvis folkeskolen lader meget tilbage at ønske.

Sang er et fag, som man kun bliver god til ved at gøre det. Hvis vi ikke passer på, får vi en hel generation af danskere, som kun er publikum. Man bliver forlegen ved sin egen stemme, hvis man aldrig bruger den, og derved går man glip af en vigtig udtryksform, siger han, men fastslår samtidig, at projekt Sangens Hus ikke tager udgangspunkt i en tabshistorie, men snarere i en historie om, at man gerne vil have mange flere til at synge mere og bedre.

Men hvis vi får det bedre af at synge, er det så ikke ligegyldigt, hvor godt vi synger?

"Nej. Du vil jo heller ikke høre en dansklærer sige, at det er lige meget, hvordan du staver. Sang og musik bliver meget tit omtalt som noget, hvor der ikke er noget rigtigt eller forkert, men det er jeg uenig i.

De ni sangkraftcentre rundt omkring i Danmark tager udgangspunkt i etablerede kor, og sådan er det også med Den Jyske Sangskole i Herning, som Mads Bille stiftede for 13 år siden og er kunstnerisk leder af.

I 1984 blev han dirigent for Herning Kirkes Drengekor, og han indså hurtigt, at der manglede et sted, hvor sangtalenter kunne udvikles.

I en årrække rejste han rundt og besøgte sangmiljøer i blandt andet USA, England og Baltikum for at danne sig et indtryk af, hvad man der gjorde for at udvikle sangtalenter.

Det blev til, at han ud over Den Jyske Sangskole i Herning i 2011 også tog initiativ til at etablere de otte andre sangkraftcentre i Danmark. Hans indsats er blevet belønnet med en lang række priser og hæderbevisninger, og det er også for en stor del hans fortjeneste, at sangkraftcentrene har kunnet tiltrække fondsmidler.

Sangens Hus i Herning kommer til at bo under samme tag som Den Jyske Sangskole. I etableringsfasen bliver det Mads Billes opgave at mødes med alle de forskellige aktører, der findes inden for sang i Danmark, og i begyndelsen af 2014 er der planlagt en national konference, hvor trådene skal samles.

Den egentlige indvielse af Sangens Hus bliver i marts 2014.