Prøv avisen

Det første år med kulturministeren

Jens Svane Boutrup. – Privatfoto.

Danmark fik ny regering og ny kulturminister for et år siden. Hvordan har Uffe Elbæk (R) klaret sig hidtil? Vi har spurgt en række kulturpersoner

Jens Svane Boutrup, teaterchef, Bornholms Teater

Så vidt jeg kan se, er der ikke sket den store omfordeling af midler fra hovedstad til provins siden ministerens tiltræden eller i måden, midlerne fordeles på. Tværtimod peger for eksempel den nye museumslov i retning af øget centralisering på bekostning af de små museer i provinsen. Der er heller ikke på teaterområdet sket nogen forbedring af de lokale teatres forhold. Så der er stadig plads til forbedring. Og så er det ikke pænt af kulturministeren hele tiden at sige: Der er ikke flere penge det er vist finansministerens replik.

LÆS OGSÅ: Hvorfor læser vi skønlitteratur i gymnasiet?

Jakob Kvist, kreativ direktør, Peoples Press

Kulturministeren har netop meldt ud, at udfordringerne i forbindelse med digitaliseringen fremover vil have hans fulde opmærksomhed, og det kan man jo kun glæde sig over. Og bedre sent end aldrig, kan man tilføje, for hidtil har vi kun hørt noget forblommet snak om innovation og eventmageri. Men politik er konkret, og derfor har Uffe Elbæks første år i realiteten været meget usynligt og usikkert. Man har forgæves ledt efter et omdrejningspunkt, både fagligt og kommunikativt. Men det kan jo være, det kommer nu. Han skal bare turde smøge ærmerne op og nogle gange lave gammeldags løsninger. Han skal ikke selv innovere eller facilitere i et væk. Det, tror jeg, er hans store misforståelse.

Bjørn Nørgaard, professor og billedkunstner

Problemet er ikke kulturministeren. Jeg kan godt forstå, at når man sidder et sted, hvor man gerne vil noget, men sidder i en regering, der absolut ikke vil noget, så har man et problem. Han forsøger derfor inden for de rammer, han har at prioritere og rykke rundt, og det kan man ikke bebrejde nogen. Det store problem er, at man inden for de seneste årtier ikke har haft en regering, der har haft en kulturpolitik. Det bliver nedprioriteret totalt og aldeles. Før havde vi en regering af nyliberalister, nu har vi fået en regering af nyrationalister. Og jeg tror, at de personligt læser bøger og går i teatret. Det er slet ikke det. Men for dem tæller kunst overhovedet ikke. De opfatter det som noget, der er meget hyggeligt og rart, men de forstår ikke, at det er en katastrofe, at vi i den grad nedprioriterer det her område.

Jørn Langsted, professor emeritus i dramaturgi på Aarhus Universitet

Han har været en god bobestyrer, der har fået det gennemført, som var besluttet i forvejen, eksempelvis den nye teaterlov. Han har tydeligvis fået at vide, at kulturområdet ikke måtte koste én krone mere, end det gjorde i forvejen, og han har levet op til ansvaret ved ikke at komme med pengekrævende forslag og ideer. Han har været synlig og repræsentativ ved premierer og store sportsbegivenheder, og han har været aktiv og udadvendt ved at skrive kronikker og debatindlæg. Han har til gengæld forspildt chancen for at diskutere og definere, hvad der egentlig er regeringens kulturpolitik. Når der nu ikke er flere penge at fordele, synes det oplagt at bruge tiden til overordnede betragtninger om, hvad vi skal med kulturen. Har vi nået det niveau, vi vil? Hvordan skal forholdet være mellem de store institutioner og det frie, sprudlende kulturliv? Det er nogle af de spørgsmål, kulturministren burde beskæftige sig med. Der er alt for meget administration og alt for lidt vision.

Finn Schumacher, musikchef for Odense Symfoniorkester, talsmand for landsdelorkestrene

"Det lykkedes ham som den første minister nogensinde at få holdt en konference, hvor temaet var musikken i skolerne, og hvor også børne- og undervisningsministeren samt uddannelsesministeren var til stede. Dermed blev der sat fokus på, hvor vigtigt det er at få musikken ud i folkeskolen, et emne, vi har forsøgt at gøre opmærksom på i mange år. Han lagde til gengæld, inden han blev minister, ud med at meddele, at et af landsdelsorkestrene burde nedlægges. Processen med en musikhandlingsplan blev herefter meget rodet og uskøn. Vi er naturligvis tilfredse med, at ministeren i sidste ende valgte ikke at nedlægge et orkester, men det var bestemt ikke noget kønt forløb, og ministeren tog fejlagtigt æren for at have fået repræsentanter for de forskellige musikgenrer til at tale sammen.

Christian Have, forfatter og indehaver af Have Communication

Kulturministeren har sat fokus på digitalisering, og der er tegn på, at der kommer spændende initiativer inden for det område. Og der er nedsat et biblioteksudvalg. Men det har ikke været et år, hvor der er kommet nye midler til kultur. Den finansielle situation gør, at det har været svært, og er svært, at skaffe flere kulturmidler. Men på Christiansborg kan kulturministeren skabe forståelse for, at hvis man investerer i kultur, kan man få gang i den kreative vækst, hvilket man gerne vil have. Det er en af de udfordringer, der må være: at Christiansborg får større politisk forståelse for kulturens vigtighed. Af og til fornemmer man, at denne forståelse er meget lille.

Pernille Drost, formand for Bibliotekarforbundet

Vi har en kulturminister, som ikke har taget ordentlig fat på biblioteksområdet. Jeg savner, at kulturministeren spiser sin egen medicin. Kort tid efter han blev minister, sagde han, at bibliotekerne ikke kan bede om flere penge, hvilket er fair nok. Han sagde også, at bibliotekerne skal vise, at de kan samarbejde med andre og skabe meningsfulde partnerskaber. Men han søger ikke selv samarbejde på biblioteksområdet. Der er også behov for en kulturminister, der går ind i kulturpolitiske og fagpolitiske debatter. Det ser jeg desværre ikke. Kulturministeren har netop taget forsigtigt hul på debatten om e-bøger og biblioteksafgiften til forfatterne, men biblioteker er meget mere end e-bøger. Og samarbejde på tværs af ministerierne, eksempelvis på folkeskoleområdet, er også vigtigt, da man kan skabe udvikling den vej. Særligt i Kulturministeriet, som er et lille ministerium. Det er afgørende, at man arbejder kulturinstitutionerne ind i det, der er regeringens dagsorden generelt.

Christine Buhl Andersen, formand for Organisationen af Danske Museer (ODM)

En ny museumslov er undervejs, og ODM har arbejdet for at undgå centralisering i en ny administrativ struktur. Det er til en vis grad lykkedes, politikerne har lyttet. Men der er stadig udfordringer, for med de centraliserings- og fusionsvinde, der blæser over landet, er det vigtigt, at ministeren til stadighed er opmærksom på at understøtte det decentrale kulturliv uden at gå på kompromis med kvalitet. Vi er derfor spændte på ministerens kommende forslag om et såkaldt Kulturdanmark, ligesom hans bebudede offensive indsats i forhold til digitalisering, herunder ophavsretsproblematikken bliver spændende at følge.

Knud Romer, forfatter og debattør

Det er gået godt på den måde, at Uffe Elbæk er blevet lagt i benlås af andre partier, så hans planer om blandt andet at nedlægge klassiske orkestre ikke er blevet til noget. Han ville overføre penge fra klassisk musik til små spillesteder og rytmisk musik, og små spillesteder er jo synonyme med værtshuse. Han ville degradere symfoniorkestre til fadøl. Det er blevet forhindret. Så det bedste ved kulturministeren er, at han ikke har været i stand til at få gennemført sine planer. Men det er også synd for ham og regeringen, der er handlingslammet på grund af krisen. Desværre handler det hele om penge, og i stedet for at sidde som en kassér og svare på detailspørgsmål og tage sig af særinteresser kunne han komme med en plan og ideologi. Det kunne for eksempel være en plan for kulturen i randområderne, for lokalkultur og egnsteatre. Han er enormt sympatisk, åben og folkelig, men han er endt som en regnskabsfører, der sender alt i udvalg og grupper og fralægger sig dermed ansvaret.

Læs stort interview med Uffe Elbæk i avisen i morgen

Fredagsklummen Eftertanken udgår i dag af pladshensyn og bringes i stedet på mandag

Christine Buhl Andersen. – Foto: ODM.
Jørn Langsted. – Foto: .
Knud Romer. – Foto: .
Uffe Elbæk (R) har været kulturminister i et år. – Foto: .
Finn Schumacher. – Privatfoto.
Jakob Kvist. – Foto. Scanpix.
Bjørn Nørgaard. – Foto: .
Pernille Drost. – Foto: Bibliotekarforbundet.
Christian Have. – Foto: .