Elias Sadaq digter om tage livtag med dæmonerne i og uden for sig selv

Elias Sadaqs digte har et vigtigt mellemværende med virkeligheden uden for bogen, men ikke med ordene i poesien