Søren Ulrik Thomsen træder tilbage som sekretær for Det Danske Akademi

Ovenpå forårets skandalesager har digter Søren Ulrik Thomsen valgt at træde tilbage som sekretær for Det Danske Akademi. MeToo-kritikeren Marianne Stidsen, hvis medlemsskab har været omdiskuteret, forbliver medlem

”På aftenens møde i Det Danske Akademi valgte jeg at træde tilbage som sekretær, men jeg fortsætter som aktivt medlem af Akademiet,” skriver Søren Ulrik Thomsen i en mail sendt til Kristeligt Dagblad.
”På aftenens møde i Det Danske Akademi valgte jeg at træde tilbage som sekretær, men jeg fortsætter som aktivt medlem af Akademiet,” skriver Søren Ulrik Thomsen i en mail sendt til Kristeligt Dagblad. . Foto: Simon Læssøe/Ritzau Scanpix.

Det har været et tumultarisk forår i Danmarks fineste litterære institution, Det Danske Akademi, hvor lækkede mails og en række medlemmers udmeldelse i protest mod et andet medlem, MeToo-kritikeren Marianne Stidsen, har trukket avisoverskrifter.

Nu har akademiets ansigt udadtil, digteren Søren Ulrik Thomsen, valgt at træde tilbage fra sin post som sekretær efter bare to et halvt år på posten. Det skete ved et ordinært møde i akademiet, der blev holdt mandag aften på Rungstedlund.

”På aftenens møde i Det Danske Akademi valgte jeg at træde tilbage som sekretær, men jeg fortsætter som aktivt medlem af Akademiet,” skriver Søren Ulrik Thomsen i en mail sendt til Kristeligt Dagblad.

Han oplyser desuden, at Lasse Horne Kjældgaard, professor i litteratur ved Roskilde Universitet er valgt som ny sekretær, og at alle spørgsmål vedrørende akademiet fremover skal rettes til ham.

Søren Ulrik Thomsen iværksatte i april en intern undersøgelse af, om ét eller flere akademimedlemmer havde brudt deres tavshedspligt ved at videresende en række mails sendt mellem akademimedlemmerne til pressen.

Af de mails fremgår det blandt andet, at seks akademimedlemmer, herunder den nye sekretær Lasse Horne Kjældgaard, har skrevet under på en erklæring, hvor de opfordrer Marianne Stidsen til at træde ud af akademiet. Af korrespondancen fremgår det også, at Søren Ulrik Thomsen har forsøgt at mane til besindelse i konflikten og forsvaret Marianne Stidsens plads i akademiet.

I en mail til Kristeligt Dagblad skriver Lasse Horne Kjældgaard, at sagen om lækagen af akademiets interne mailkorrespondance endnu er uopklaret. På spørgsmålet om, hvorvidt han stadig mener, at Marianne Stidsen bør træde ud af akademiet svarer han:

"For mit vedkommende er den dialog afsluttet."

Marianne Stidsen selv afviser at kommentere på valget af den nye sekretær.

Er du stadig medlem af Det Danske Akademi efter mødet i går?

”Ja, jeg er fortsat medlem.”

Hun håber, at der nu kommer ro omkring akademiet, så det kan komme på benene igen.

"Og det er mit eget store ønske, at akademiet kan komme på sporet igen. Det er en meget vigtig institution i en tid som denne her, hvor mange kulturinstitutioner vakler, det ser vi blandt andet med Black Lives Matter-demonstrationerne. Der er det er så vigtigt, at en institution som Det Danske Akademi, med den lange historie det har, får restitueret sig og kommer videre. Akademiet skal også være der for de næste generationer,” siger Marianne Stidsen.

Søren Ulrik Thomsen har over for Kristeligt Dagblad ikke ønsket at kommentere på, hvorfor han har valgt at træde tilbage. Marianne Stidsen, som blev medlem af Det Danske Akademi i 2014, vil gerne rose digteren for sin indsats.

”Det er jo vigtigt at slå fast, at han ikke har været formand eller leder på den måde. Akademiet er kollektivt ledet, og sekretærposten er ikke på den måde en lederpost. Men i den stol har Søren Ulrik Thomsen gjort en enestående indsats i en tid, hvor vi ser andre på den slags poster bøje sig for pres om, at kontroversielle stemmer skal skubbes ud. Det vil tjene ham til ære, den dag historien skal skrives, at han påtog sig den opgave at insistere på, at akademiet er en institution, der må og skal kunne rumme mennesker med forskellige holdninger,” siger hun.

De fire medlemmer, der i april valgte at udtræde eller melde sig passive i protest mod Marianne Stidsens udtalelser om MeToo-bevægelsen, er Ida Jessen, Astrid Saalbach, Suzanne Brøgger og Jens Smærup Sørensen.

Søren Ulrik Thomsen blev valgt som sekretær for Det Danske Akademi i 2017, hvor han overtog fra Per Øhrgaard. Normalt har man posten som sekretær i syv år, før den overgår til et andet akademimedlem.