DR genopliver radio- programmet Eksistens

Mange P1-lyttere har savnet magasinprogrammet om de store eksistentielle spørgsmål. Nu genopstår det i en lettere tilgængelig form

-
-.

Radioprogrammet Eksistens var i mange år en fast søndagsgæst hos P1-lytterne og mange protesterede højlydt, da Eksistens forsvandt fra programfladen med udgangen af 2007 som følge af de store budgetoverskridelser på Koncerthuset og den deraf følgende sparerunde i DR. Nu har DR imidlertid besluttet at lade programmet genopstå. Fra på søndag vil lytterne igen kunne fordybe sig i det timelange program om livets helt store spørgsmål.

Ligesom med det gamle Eksistens skal programmet behandle filosofiske og idéhistoriske emner og moralske og etiske dilemmaer, men tanken er at gøre programmet mere forståeligt for folk, der ikke har anden forudsætning end naturlig nysgerrighed.

– Min tanke er at gøre filosofien levende, tilgængelig og vedkommende, og jeg vil meget gerne ind og pille ved fordommene om, at det er et tungt og kedeligt stofområde.

Det siger Bjarke Stender, der er programvært på Eksistens. Han er uddannet journalist og har blandt andet været vært på P1-programmet Apropos. Han har selv altid følt sig draget af livets store spørgsmål.

– Jeg er drevet af en undren og et ønske om at forstå. Det anser jeg for at være en god kvalitet, når man skal formidle stof, der umiddelbart kan synes svært tilgængeligt, siger han.

For at opnå en mere dagligdags tilgang til stoffet vil emnerne i Eksistens hver gang være nogle, der på en eller anden måde har en krog i virkeligheden. Det første program kommer eksempelvis til at handle om begrebet gentagelse. Noget, vi i vores moderne projektsamfund foragter og meget gerne undgår, men som i en filosofisk udlægning kan være noget meget positivt. Bjarke Stender har desuden planlagt et program om elitesportens moralbegreber og værdier, der adskiller sig markant fra de regler, der gælder i det øvrige samfund.

– Jeg vil ikke kalde det nye Eksistens populistisk, for der skal altid være plads til den lidt tungere refleksion, men rent formidlingsmæssigt kan vi gøre meget for at få flere gjort interesseret i stoffet, siger Bjarke Stender.

For at tilgodese mennesker, der lytter til programmet, mens de laver andre ting eller de efterhånden mange lyttere, der vælger at podcaste programmer og aflytte dem, når det passer dem, har redaktionen udviklet et koncept, der deler det op i tre dele. Hver gang vil der være en halv time med ugens emne, derefter en afdeling, som kaldes ugens filosofiske citat eller begreb og tilsidst en samtale med en person, der har noget på hjerte. I de første fire programmer bliver sidstnævnte højskoleforstanderen Jørgen Carlsen, der vil fortælle om nogle "provokerende tanker".

Da Eksistens forsvandt, blev emnet lagt sammen med det daværende program Mennesker og tro i en slags fusion, der fik programnavnet Tro og Eksistens. Nu får de to emner igen hvert sit program henholdvis søndag formiddag og søndag eftermiddag og det glæder P1-redaktør Hanne Barslund:

– Mange har haft svært ved at vænne sig til sammenlægningen af det filosofiske og det trosmæssige, og det giver god mening for os igen at skille det ad, siger hun.

washuus@kristeligt-dagblad.dk