”Historien om Danmark” smitter af på bogudlån

Landets biblioteker oplever større interesse for bøger om historie i kølvandet på DR’s historieserie

Den stigende interesse for historiebøger om Danmark skyldes DR-serien "Historien om Danmark", der sendte sit sidste afsnit i lørdags.
Den stigende interesse for historiebøger om Danmark skyldes DR-serien "Historien om Danmark", der sendte sit sidste afsnit i lørdags. Foto: DR.

Hylderne med bøger, der handler om danmarkshistorie, er for tiden halvtomme på mange af landets biblioteker. Bøgerne ligger i stedet for på natborde og i stuerne rundt omkring hos tusindvis af danskere.

Ligesom de kulturhistoriske museer i foråret oplevede et sandt boom i interessen for danmarkshistorien, gør bibliotekerne nu det samme. Og samstemmende siger de, at interessen hænger sammen med DR-serien ”Historien om Danmark”, der sluttede sidste weekend og havde mere end en million seere til hver af de ti afsnit.

Samtidig har 79 danske biblioteker hen over året formidlet Danmarks historie på alle deres platforme. Det er sket med fysiske udstillinger af bøger på bibliotekerne samt forskellige aktiviteter på sociale medier og lokale arrangementer. Bibliotekerne har på den måde været en del af det tværgående samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen, Danmarks Radio, Nationalmuseet, de statsanerkendte museer og Nordea Fonden.

Projektleder på Aalborg Bibliotekerne Tina Bang Jakobsen er en af dem, der er med til udmønte bibliotekernes nationale tema om danmarkshistorien, og hun er sikker på, at det virker.

”Der er ingen tvivl om, at interessen er der. Vi kan se, at både børn, unge og voksne stopper op og orienterer sig i temaudstillingen, og mange går helt målrettet efter bøger om bestemte begivenheder i danmarkshistorien,” siger Tina Bang Jakobsen.

Bibliotekernes nationale temasamarbejde gennemfører i øjeblikket en undersøgelse blandt brugerne, og de foreløbige resultater peger på, at flertallet opdager temaet, og at cirka halvdelen siger, at de i forvejen var opmærksomme på emnet via DR-serien. Der foreligger dog ikke nogle tal på, hvor mange bøger der rent faktisk bliver udlånt.

”Når mange partnere, Danmarks Radio, museer, skoler, arkiver og biblioteker, går sammen om at skabe opmærksomhed omkring danmarkshistorien, så kan vi med vores forskellige kvaliteter så meget mere, end når vi står alene,” siger Tina Bang Jakobsen og fortsætter:

”Vi kan med vores formidling gøre danskere bedre rustede til at forstå vores egen rolle og identitet i historien og på den måde styrke vores evne til at leve i en mangfoldig, globaliseret og omskiftelig verden.”

Københavns Hovedbibliotek er ikke med i den nationale kampagne, men også her kan de mærke en øget interesse for alt, hvad der har med danmarkshistorie at gøre. De følger interessen op med små udstillinger af bøger, og i øjeblikket har de fokus på den nyere historie, som de sidste afsnit i DR-serien handlede om.

”Boghylderne ser noget plukkede ud, og vi fylder hele tiden op på udstillingsarealerne. Vi har i øjeblikket også usædvanligt mange reservationer på voksenbøger om danmarkshistorie, især koldkrigsbøgerne ser ud til at hitte,” siger Inger Gyldenkerne, der er biblioteksfaglig konsulent på Københavns Hovedbibliotek.

På museer som Kongernes Jelling, Moesgaard Museum og Vikingeskibsmuseet oplevede man i foråret en stigning i besøgstallene på 30-40 procent, hvilket museumslederne entydigt tilskrev DR’s historieserie.