Prøv avisen

Dykker finder sølvskat fra skibsforlis i 1678

En bornholmsk sportsdykker har fundet en velbevaret sølvskat i Sosebugten syd for Rønne. Skatten, to sølvbægre med tre skeer og skaft, hæfte og dubsko til en kårde, stammer fra Soseforliset den 4. december 1678. - Privatfoto.

Blandt sten og vraggods har en sportsdykker fundet en sølvskat, som stammer fra danmarkshistoriens største skibsforlis for 330 år siden

Både professionelle dykkere og sportsdykkere har i årevis plasket rundt i Sosebugten ved Bornholm for at finde en gammel skat.Hidtil er det blevet til nogle tintallerkener og musketkugler, dele af kanoner og pistoler, men myten om skatten har levet videre og er nu blevet en sand historie.

For nylig dykkede Jens B. Thomsen med snorkel i bugten syd for Rønne og rodede i havbunden blandt mindre sten og vragrester. Hvad han først troede var en spand eller et rør, viste sig at være dele af en 330 år gammel sølvskat. Skatten består af to sammensatte store sølvbægre med tre skeer og skaft, hæfte og dupsko til en kårde.

Fundet stammer fra det såkaldte Sose-forlis den 4. december 1678, hvor en konvoj af svenske skibe, der deltog i de dansk-svenske krige, blev overrasket af snestorm tidligt på natten i farvandet syd for Bornholm. Sigtbarheden var dårlig, og skibene gik på grund ved Sose Rev.

Ud af en flåde på 25 skibe forliste de 18. Der var cirka 3400 mand, 600 kvinder og børn om bord og ifølge myten og pommerske kilder: "en usigelig skat af rede penge, guld, sølv, klenodier og mange kostelige mobilier". Mere end 1500 mennesker omkom i en af danmarkshistoriens største skibskatastrofer.

Den heldige dykker fra Rønne kontaktede straks Bornholms Museum for at fortælle om sit fund. Ifølge museumsloven er man nemlig forpligtet til at indberette fund fra Sosebugten. Det nyopdagede danefæ udstilles i første omgang på Bornholms Museum i forbindelse med en udstilling om den bornholmske opstand i 1658 og fund fra denne periode.

- Det er et fantastisk unikt fund, som stammer fra en meget vigtig tid for Bornholm, siger museumsleder Ann Vibeke Knudsen.

- Sølvskatten er en del af en større og kompliceret historie om årene, hvor bornholmerne var både danske og svenske. Der er blevet bjerget en del gods gennem årene og der er blevet dykket intenst i området i 20 år, uden at man har fundet noget særligt.

Vikingeskibsmuseet i Roskilde, som har det marinarkæologiske ansvar for farvandet omkring Bornholm, har overtaget undersøgelserne af området. I denne uge har to marinarkæologer undersøgt fundstedet, men vinden har siden fundet flyttet rundt på sandet i bugten.

- Det er beskedent, hvad vi har kunnet finde under de tykke sandlag. Men der er uden tvivl meget mere at finde i området. Der gik jo 18 skibe ned, og personlige ejendele og inventar er spredt over et større område, siger Jørgen Dencker, som er leder af de marinarkæologiske undersøgelser.Sportsdykker Jens B. Thomsen er blevet indstillet til danefægodtgørelse.

krasnik@kristeligt-dagblad.dk