Indre Mission udgjorde det religiøse fundament i Egon Clausen barndomshjem

Forfatter Egon Clausens nære forhold til sin oprindelige hjemstavn ligger dybt indlejret i hans bog "Vestenvind"