Eksperimenter med ord

Hvis Grundtvig havde levet i dag, ville han måske have været "poetry slammer". Det mener digteren Janus Kodal, der er kunstnerisk le- der af litteraturfestivalen World Wide Words, der samler flere end 50 danske og udenlandske kunstnere i Næstved den kommende weekend

Grundtvigs kone, Marie, lod denne bolig med navnet "Venligheden" opføre til salmedigteren, og efter sigende var det her, han skrev den siden så benyttede bryllupssang "Hvad er det, min Marie". "Venligheden" ligger i parken ved
Grundtvigs kone, Marie, lod denne bolig med navnet "Venligheden" opføre til salmedigteren, og efter sigende var det her, han skrev den siden så benyttede bryllupssang "Hvad er det, min Marie". "Venligheden" ligger i parken ved . Foto: Leif Tuxen.

Grundtvig havde i sin tid en intensiv brevveksling med digterkollegaen Jens Baggesen. Hvis de to herrer havde levet i dag, ville de måske have stillet sig op på en scene med hver sin mikrofon og udfordret hinanden på ord til en gang "digterbattle" eller "poetry slam". Og dermed er det helt i Grundtvigs ånd, at der i den kommende weekend gennemføres en litteraturfestival med moderne litterære udtrykformer på herregården Rønnebæksholm ved Næstved. Det var her Grundtvig tilbragte lykkelige somre i årene 1851 til 1854, da han var gift med arvingen til herregården, Marie Toft.

Det mener digteren Janus Kodal, der er kunstnerisk kurator for litteraturfestivalen World Wide Words, der har været mere end et år undervejs, men nu er klar med et omfattende program, der især har fokus på yngre generationer af forfattere og nye måder at formidle digterkunsten på.

Over 50 kunstnere fra ind- og udland vil stimle sammen i, hvad Janus Kodal betegner som,en form for litterært eksperimentarium, som ingen helt ved, hvad der kommer ud af.

"Det er lykkedes os at få fat i nogle rigtig store udenlandske navne, men da vi bevæger os i et felt, der ikke nødvendigvis er styret af hæder og litterære priser, så vil de fleste af dem være ukendte i Danmark," fortæller Janus Kodal.

Det gælder blandt andet englænderen Benjamin Zephaniah, der bevæger sig i et magisk felt mellem ord og musik, og Staceyann Chin, der betegnes som dronningen af det talte ord i sit hjemland, Jamaica. De bekender sig begge til den litterære genre poetry slam, der forener det at læse op af egne tekster med en dramatisk udførelse på en scene. Det er en genre, som især mange unge poeter benytter sig af i de her år, og derfor fylder den genre rigtig meget på World Wide Words.

Den sydsjællandske litteraturfestival rummer dog også forfattere, der er i den anden ende af aldersskalaen. Eksempelvis den 70-årige Keorapetse Kgositsile, der er sydafrikansk nationaldigter.

"Han er i virkeligheden måske det tætteste bud, vi har på en Grundtvig," siger Janus Kodal.

Professor i litteratur på Syddansk Universitet Anne-Marie Mai er ovenud begejstret for, at endnu en litteraturfestival skyder op i det danske landskab, også selvom det ikke nødvendigvis er med til at sælge flere bøger eller lokke flere mennesker på biblioteket.

"Sådan en festival er en litterær genre i sig selv, og vi skal være taknemmelige for, at nogen tager et sådant initiativ. Der går ikke nødvendigvis en lige linje fra det at være til litteraturfestival til det at læse bøger, men det betyder ikke noget, hvordan litteraturen når os, bare den gør det," mener hun.

Hun kan sagtens se tråden tilbage til Grundtvig og frydes over, at det netop er omgivelserne på Rønnebæks-holm, der lægger kulisse til.

"Litteraturhistorisk er det en smuk forlængelse af, hvad Grundtvig stod for. Vi glemmer tit, at Grundtvigs tekster faktisk var meget omdiskuterede i hans samtid, især i de unge, år hvor han var særdeles dristig og eksperimentende," fortæller Anne-Marie Mai.

Budgettet for World Wide Words er på næsten tre millioner. De største beløb kommer fra region Sjælland samt Faxe og Næstved Kommuner. Kulturministeriet støtter også projektet økonomisk, ligesom der er indhentet midler fra forskellige fonde. Ambitionen er at gennemføre hovedfestivalen World Wide Words hvert andet år, men derudover skal littera-turinteressen på egnen holdes vedlige, blandt andet gennem workshops på skoler, gymnasier og biblioteker.

Arrangørerne håber på et besøgstal op mod de 5000 i weekenden, men succeskriteriet kan og skal, ifølge Janus Kodal, også ligge et andet sted.

"Vi håber, at både publikum og kunstnere vil deltage i legen og eksperimentet på en måde, så der kommer nye og uforudsete udtrykformer ud af det. Det er det vigtigste," fastslår Janus Kodal.

washuus@kristeligt-dagblad.dk