Prøv avisen

En at holde i hånden under Løgstrup-læsningen

”Den etiske fordring” er K.E. Løgstrups ubestridte hovedværk. Den bliver optrykt igen og igen, og det er utvivlsomt den af hans bøger, flest mennesker kommer til at stifte bekendtskab med. Foto: Arkivfoto.

David Bugge har lavet hele to støtteudgivelser, hvis man står for at skulle læse K.E. Løgstrups hovedværk, Den etiske fordring. Det kan synes voldsomt, men det giver fantastisk god mening

Der er efterhånden udgivet temmelig mange introduktioner til K.E. Løgstrups forfatterskab, og David Bugge, lektor ved Aarhus Universitet og en bærende kraft i arbejdet med både Løgstrup-arkivet og udgivelsen af bøger af og om Løgstrup på forlaget Klim, har nu valgt at gøre noget lidt andet.

LÆS OGSÅ:Den etiske fordring er langtidsholdbar

Han har lavet to bøger, der begge knytter sig introducerende og støttende til Løgstrups hovedværk, Den etiske fordring fra 1956. Dels et lille kompendium, hvor bogens argumentation kapitel for kapitel gennemgås i hovedpunkter, dels en stor ledsager, hvor han forklarende og fortolkende skriver sig igennem hele bogen.

Er det nu ikke lidt overdrevet?, vil nogen måske spørge. Egentlig ikke. Den etiske fordring er Løgstrups ubestridte hovedværk, den bliver optrykt igen og igen, og det er utvivlsomt den af hans bøger, flest mennesker kommer til at stifte bekendtskab med. Men samtidig er bogen undskyld udtrykket sindssygt svær. Det første møde med Løgstrup kan også hurtigt blive det sidste.

Selvom Løgstrup principielt satte dagligsproget højere som erkendelsesmedium end indforstået fagterminologi, betød det ikke, at han selv skrev letløbende. Det er ofte en knudret og egensindig udtryksform, man møder hos ham. Og på indholdsplanet kan det være vanskeligt at se, hvad der er hårfine distinktioner, og hvad der er uafhandlede modsigelser. Selv ved hele kapitler i bogen kan man være fristet til at spørge, hvad de overhovedet har med sagen at gøre.

Selvom Løgstrup skrev videre i årtier efter Den etiske fordring, blev han aldrig færdig med sin tænkning. Derfor er også hovedværket på sin vis blot et intermezzo i en lang proces. Blandt andet er han her stadig lidt uafklaret omkring selve hovedemnet, den etiske fordrings, forhold til det almindelige menneskeliv, fordi indsigten omkring de såkaldt suveræne livsytringer endnu ikke har meldt sig. I et forfatterskabsperspektiv kommer man ikke uden om Den etiske fordring, men den har også svært ved at stå alene.

David Bugges to bøger, ikke mindst ledsageren, er beregnet på at tage højde for alle disse vanskeligheder. Han tager læseren ved hånden, og han er udrustet med både kort, kompas, machete og pandelampe, efter hvad der nu er brug for. Han rekonstruerer Løgstrups argumentation, fylder huller ud og påpeger uafklarethed og modsigelser.

Man kunne ikke slippe hvem som helst løs på et projekt af denne karakter. Såvel forenklinger som umotiverede sidevogne kunne hurtigt gøre mere skade end gavn. At det kræver en utrolig grad af indlæsthed i Løgstrups værk og kompleksiteten i det, giver sig selv. Fordelen ved Bugge er, at han gennem sit arkivarbejde også kan alt Løgstrups mindre kendte, herunder utrykte, materiale på fingrene. Han kan derfor spille på et meget stort klaviatur af tekster til mulig perspektivering. Han har adgang til mere polyfilla end så mange andre, når der skal fyldes og fuges.

Men at være ledsager kræver også en vilje til at gøre sig til værkets (og læserens) tjener og ikke hyppe egne kartofler og forfølge egne dagsordener. Enkelte steder lufter Bugge en personlig kritik af Løgstrups tanker, men altid med en tydelig markering. Det kan være en fordel, at David Bugge (født 1971) er en yngre som man i branchen gerne siger om folk, der er under 50 Løgstrup-forsker. Han har ikke kendt Løgstrup selv. Han er fri af både konflikter og indforstået atmosfære i første generation af elever.

Når man som Deres anmelder selv har studeret Løgstrup on and off gennem årtier, kan det selvfølgelig være svært at lodde, hvad den helt uerfarne Løgstrup-læser vil sige til Bugges bøger. Temmelig svært er det jo stadig, og det kræver arbejde, men jeg vurderer, at bøgerne kan være en stor hjælp både til selvstudium og i forbindelse med værkgennemgang i et undervisningsforløb.

I både sprogtone, tankemønstre og eksempler kan Den etiske fordring virke, som om den taler til os fra en verden af i går. Kan vi hånden på hjertet overhovedet bruge den til at forstå tilværelsen og os selv anno 2011? En særlig lykkelig ting ved Bugges ledsager er, at han hen ad vejen illustrerer Løgstrups tanker med helt friske eksempler fra nutidens nordiske litteratur, for eksempel Christina Hesselholdt. Og det spiller! Da bliver Løgstrup vor samtidige, han går ved vores side, det er lige før, man kan holde hånd.

kultur@k.dk

David Bugge: Hinandens verden. Ledsager til K.E. Løgstrup: Den etiske fordring. 360 sider. 299 kroner. Forlaget Klim.

David Bugge: Kompendium til K.E. Løgstrup: Den etiske fordring. 96 sider. 129 kroner. Forlaget Klim.

Begge bind sælges samlet til 349 kroner. Udkommer i dag.

Andre læser lige nu