Prøv avisen

En hyldest til venskabet

Bøger: Poul Hoffmann kan stadig fortælle med stille humor og indsigt

Han kan endnu - den gamle! Med denne kryptiske udtalelse hentydes til forfatteren Poul Hoffmann, der gennem mere end 50 år har udsendt en anseelig række betydelige bøger, heriblandt ganske mange romaner. Nu er udkommet andet og sidste bind i romanserien om Joab, Davids navnkundige hærfører.

Som altid er Hoffmanns bøger præget af hans store viden om forholdene i fortidens Mellemøsten. Dertil kommer, at han ofte vover at kombinere sin indsigt på en måde, ikke alle forskere accepterer. Stædigt fastholder Hoffmann således, at Israels første konger var samtidige med de første faraoner af det attende dynasti i Egypten. Og han kan argumentere for sin påstand. Sin bibelhistorie kan Hoffmann også. Læseren må ofte støtte sig til navnelisten bag i bogen for ikke at kløjs i de mange fremmedartede navne.

Men først og fremmest skal bogen læses som skønlitteratur. Indholdet er en hyldest til venskabet. Bogens fortæller, Naharaj fra Be'erot, er og forbliver Joabs svorne ven gennem alle forandringer og kriser. Læseren har ofte på fornemmelsen, at Hoffmann lægger meget af sig selv i beskrivelsen af Naharaj, der på sine gamle dage ser tilbage på et liv, hvor noget førhen væsentligt var blevet uvæsentligt. Og omvendt!

Endnu et motiv er fremherskende i også denne Hoffmann-bog: forfatterens høje værdsættelse af kærligheden mellem mand og kvinde. Det demonstreres tydeligst i beskrivelsen af fortællerens ægteskab med kongedatteren Tamar.

Hoffmann er overtydet om, at der er én ting, Adam og Eva fik lov til at tage med sig ud af Edens Have: den kærlighed, der ikke blot er sex, men tillige det sjælelige fællesskab. Bogens titel er da også hentet fra Højsangen: »Som et segl på dit hjerte«. Fortælleren i bogen udtrykker meget præcist, hvordan han forstår dette bibelord: »Nøjagtig sådan er det med Tamar og mig. Med hende er mit hjerte for stedse forseglet, så ingen anden kvinde kan komme derind.«

Indimellem får Hoffmann sagt noget, som rækker langt ud over den spændende handling og beskrivelse af forholdene i Israel på Davids og Salomos tid. Således hedder det et sted, at det er svært for andre folk at forstå jøderne. De mener dem det godt; men når de ikke forstår, bliver de skuffede og holder op med at mene det godt. Omvendt sukker dog bogens fortæller ved at se tilbage på den tidlige kongetid: »Hvad er det, der er sket med Israels sjæl, efter at vi er blevet en stormagt?« Et andet sted antydes forsigtigt omridset af den frelser, der ikke er plads til i Bethlehem. »Det kan nu ikke forhindre verdens frelse, at der ikke er plads i herberget«, lyder det lakonisk fra Tamar.

Ud over handlingen og de mange vise betragtninger kan læseren glæde sig over Hoffmanns beherskelse af nuancerne i det danske sprog og den stille humor, der ofte lyser ud af hans fremstilling.

Jo. Han kan endnu - den gamle!

Poul Hoffmann: Som et segl på dit hjerte. 283 sider. 299 kr. Lohse.

kultur@kristeligt-dagblad.dk