En sølle medieskabt debat

TV/radio: TV 2-nyhedernes dækning af Birthe Rønn Hornbechs nye flygtninge-forslag var en farce. Man hørte intet om forslaget selv, men derimod en masse forargede reaktioner

Det er ikke ret lang tid siden, det nærmest vrimlede med debatprogrammer på de to landsdækkende kanaler - det var lige ved at være for meget. Nu er vi i den situation, at der faktisk ikke findes et eneste. Muligvis på DR 2, men det tæller ikke rigtigt, hvad der sker på denne licensfinansierede, men alligevel hemmelige kanal. I den forløbne uge kunne man godt have brugt et uddybende debatprogram. Jeg ville i hvert fald have sat pris på en grundigere - og sagligere - behandling af Birthe Rønn Hornbechs stormombruste flygtninge-forslag end den, der blev det til del i TV 2-nyhederne. Onsdag aften var det ellers hovedhistorien i »Nyhederne« - eller var det? For det, som optog »Nyhederne«, var først og fremmest midterpartiernes reaktion og knap så meget indholdet af Rønn Hornbechs forslag. I Lotte Mejlhedes yderst kortfattede referat blev det til, at Rønn Hornbech ville »forbyde flygtninge at kunne tage til Danmark og søge asyl«. Dette skulle kun finde sted via en FN-flygtningelejr. Hvorfor, hvordan og med hvilken begrundelse fik man intet at vide om. Der var intet interview med Rønn Hornbech eller i det mindste et nogenlunde fyldigt referat af den artikel, hvor hun skulle have formuleret synspunkterne. Til gengæld var der ikke mangel på forargede kommentarer til hendes forslag, som seerne altså ikke havde en chance for at kunne vurdere: Mimi Jakobsen var straks i diskanten og råbte »Føj«, Helge Adam Møller talte om det forkastelige ved, at folk skulle »sidde og rådne op i flygtningelejre«, og Jann Sjursen betegnede forslaget som en måde at lægge »gift ud i debatten«. Lotte Mejlhede formelig strålede over det journalistiske scoop det var at kunne demonstrere borgerlig uenighed. Ballade og gang i den, mens selve sagens substans, det som balladen drejede sig om, fortonede sig. Der blev ikke rådet meget bod på det torsdag aften, selv om der her var et lyn-interview med Rønn Hornbech, og Fogh Rasmussen var indkaldt til at forklare Venstres synspunkt, hvor han fik lejlighed til at understrege, at reaktionerne beroede på misforståelser. Lotte Mejlhede lykønskede Fogh Rasmussen med den debat, Venstre havde rejst. Men den debat, som vel snarere er rejst af pressen end af Venstre, er en sølle debat, hvor skingre postulater dominerer - torsdag aften fik Mimi Jakobsen endnu en gang lejlighed til at råbe »Føj« uden nærmere begrundelse - og det saglige indhold spiller en minimal rolle. Ærgerligt, at TV 2-nyhedernes dækning ikke var bedre, og ærgerligt, at der ikke er et forum, hvor nyhedsstoffet kan få en grundigere behandling. Til gengæld kunne TV 2 onsdag aften præsentere et underholdningsprogram af den mere besynderlige art. Ideen med Lise Baun Danielsens »Roomservice« er, at naboen får lov til fuldstændigt at lave om på ens bolig, mens man gør det samme i deres hjem. Programmet havde sadistiske undertoner, og der kom en del spydige bemærkninger om naboernes grimme yndlingsbord og »tuttenuttede køkken«, som der da også - med en designer som medskyldig - blev lavet fuldstændigt om på. Det, som man med spænding så frem til, var, hvad de arme mennesker ville sige, når de så resultatet af naboernes hærgen. Jeg ved ikke, hvordan jeg ville reagere, hvis mit fredsommelige køkken blev forvandlet til en bleglilla rædsel med satinbetrukne stole, men den pågældende kone græd - angiveligt af glæde. Så var nabofreden i hvert fald reddet.