En svær ordbog er blevet let tilgængelig

Fra i dag bliver det lettere at slå op i Otto Kalkars Ordbog til det ældre danske sprog. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab står bag en digitaliseret udgave af Kalkars ordbog, der lanceres på hjemmesiden kalkarsordbog.dk

Nu kan man, hvis man eksempelvis møder det gamle ord ærv i en middelaldertekst og vil finde det i ordbogen, blot søge på ordet. I den trykte version skal man vide, at ærv er beslægtet med ordet arve, og man skal derfor ikke have fat i det fjerde bind, men derimod i bind et under A. Ikke umiddelbart logisk.
Nu kan man, hvis man eksempelvis møder det gamle ord ærv i en middelaldertekst og vil finde det i ordbogen, blot søge på ordet. I den trykte version skal man vide, at ærv er beslægtet med ordet arve, og man skal derfor ikke have fat i det fjerde bind, men derimod i bind et under A. Ikke umiddelbart logisk. .

Otto Kalkars Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700) er blevet kaldt verdens vanskeligste ordbog.

Det er nok en overdrivelse at sige, at ingen ord står, hvor man vil forvente det, men det er tæt på. Alligevel bruger tusindvis af historisk interesserede mennesker jævnligt ordbogen, fordi den er den eneste, der beskriver det danske sprog mellem middelalderen og oplysningstiden.

”Jeg har nok brugt sammenlagt et år af mit liv på at lede efter ord i ordbogen og har alligevel tit været usikker på, om jeg har fundet det rigtige,” siger Marita Akhøj Nielsen, der er ledende redaktør i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

”Kalkar er legendarisk svær at bruge. Den gamle professor i de nordiske sprog Karl Martin Nielsen havde engang en studerende, der til en forelæsning hævdede, at et ord ikke fandtes i Kalkar. Det fik professoren til at replicere: Ingen ved sine fulde fem tør påstå, at et ord ikke findes i Kalkars ordbog, man kan højst sige, at man ikke har fundet det i Kalkars ordbog,” fortæller Marita Akhøj Nielsen.

Det svære hænger især sammen med, at ordene ikke er ordnet alfabetisk som i andre ordbøger, men er sorteret etymologisk, det vil sige efter deres oprindelse.

Men fra i dag bliver det lettere. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab står bag en digitaliseret udgave af Kalkars ordbog, der lanceres på hjemmesiden kalkarsordbog.dk.

Nu kan man, hvis man eksempelvis møder det gamle ord ærv i en middelaldertekst og vil finde det i ordbogen, blot søge på ordet. I den trykte version skal man vide, at ærv er beslægtet med ordet arve, og man skal derfor ikke have fat i det fjerde bind, men derimod i bind et under A. Ikke umiddelbart logisk.

”Vanskeligheden ved at bruge værket har været uomgængelig, men det er dets betydning for beskrivelsen af dansk også. Derfor er vi meget glade for, at vi har fået mulighed for at udgive Kalkarsordbog.dk med støtte fra Velux Fonden og Universitets-Jubilæets danske samfund,” siger Marita Akhøj Nielsen.

Ifølge hende er det især slægtsforskere, der graver i gamle kirkebøger, samt forfattere og oversættere, der har brug for at finde frem til de middelalderlige ord.

Otto Kalkar (1837-1926) var teolog og arbejdede som seminarielærer og præst.Han begyndte allerede i 1868 sin indsamling af ord.I 1918 forelå et værk i fem bind med flere end 70.000 opslagsord.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har udgivet i alt syv ordbøger, der tilsammen beskriver det danske sprog fra år 1100 til i dag.