En tankevækkende vandring

Denne inspirerende bog er den bedste hjælp for enhver, der gerne vil forstå, hvad pilgrimstanken indeholder

En tankevækkende vandring

Elizabeth Knox-Seith hører til blandt pionererne inden for pilgrimsbevægelsen i Danmark, ikke blot som pilgrimsvandrer, men også som pilgrimsleder og ikke mindst som pilgrimspræst. Nu har hun, bygget på sin mangeårige erfaring som praktiserende pilgrim og med en betydelig teoretisk ballast både som teolog og kultursociolog, skrevet den mest grundige og kundskabsrige vejledning til pilgrimsvandrere, der formodentlig til dato er set i dansk sammenhæng.

Det er der kommet en ganske imponerende bog ud af. Imponerende ikke blot ved sin kundskabsfylde, men også ved sin systematiske og klare opbygning, der gør bogen både let at læse og let at orientere sig i.

Elisabeth Knox-Seith skriver et klart og smukt dansk. Sproget er velgørende nøgternt, det gælder også de synspunkter, der bliver fremsat. Stilen er velafbalanceret og Elisabeth Knox-Seith går grundigt til værks. I bogen findes – foruden en beskrivelse af den spirituelle søgen, der er hele bevægelsens baggrund – en grundig fremstilling af den typiske nutidige pilgrim, og de udfordringer til den etablerede kirkelighed disse søgende mennesker giver. Dertil kommer, at Elizabeth Knox-Seith har sat sig grundigt ind i pilgrimsbevægelsens historiske baggrund. Især et uhyre interessant afsnit om Luthers forhold til mystikken fanger opmærksomheden og giver stof til eftertanke. Også den keltiske inspiration vies betydelig opmærksomhed. Hertil kommer så to ”Livsfortællinger om tro, kamp og håb”, hvor de to helgener og pilgrimsforbilleder Frans af Assisi og Olav den Helliges liv og betydning systematisk sættes over for hinanden som to afgørende, men væsensforskellige forbilleder for pilgrimstanken. Olav den Helliges kraftfulde karakter over for Frans af Assisis sårbare kvaliteter. Alt sammen i en klar, nøgtern og velovervejet stil med mange skemaer og oversigter, der er med til at lette såvel læsningen som forståelsen.

En grundpille i fremstillingen er en gennemgang og fortolkning af den svenske præst Owe Wikströms ”syv faser” for pilgrimme, som følges op af en vejledning i at lede pilgrimsvandringer for grupper, der igen følges af konkrete forslag til såvel bibellæsning som meditativ fordybelse og refleksioner over naturen som helligsted.

Bogen, der er forsynet med efterord af tidligere biskop over Viborg Stift, Karsten Nissen, vil være den bedste hjælp for enhver, der gerne vil forstå, hvad pilgrimstanken indeholder og hvilken historisk baggrund, den hviler på – og for den praktiserende pilgrim må den være intet mindre end et ”must”.