Engang samlede TV-Avisen danskerne. Nu er seertallene historisk lave

Efter fremgang under coronakrisen er seertallene for DR's traditionsrige nyhedsflagskib nu lavere end nogensinde. Ifølge iagttagere skyldes det en uafvendelig medieudvikling, som udfordrer det danske fortolkningsfællesskab

Lige siden Danmarks Radio i 1965 søsatte TV-Avisen med Eric Danielsen som den første nyhedsoplæser, har udsendelsen haft en central plads i danskernes nyhedsbillede. Men medieudviklingen har ført til, at færre end nogensinde ser tv-avis.
Lige siden Danmarks Radio i 1965 søsatte TV-Avisen med Eric Danielsen som den første nyhedsoplæser, har udsendelsen haft en central plads i danskernes nyhedsbillede. Men medieudviklingen har ført til, at færre end nogensinde ser tv-avis. Foto: Hakon Nielsen/Ritzau Scanpix.

Danskernes forbrug af traditionelt tv er på et enkelt år faldet med hele 20 procent, og en af de traditionsrige udsendelser, som bliver revet med i faldet, er TV-Avisen, som netop nu har laveret seertal end nogensinde. Det viser såvel de seneste seermålinger fra analysefirmaet Nielsen som DR Medieforsknings egne opgørelser.

Under coronakrisen i 2020 og 2021 gik seertallet pludselig frem med omkring 100.000 seere, men tallene for 2022 viser, at TV-Avisen nu har tabt det hele og lidt til, så døgnets to store tv-aviser nu ses af henholdsvis 437.000 og 435.000 danskere i gennemsnit.

"Vi står lige nu i en periode præget af nyhedstræthed, efter at seertallene blev holdt kunstigt oppe under coronaperioden. Og der er ikke meget, der tyder på, at faldet skyldes, at der er noget i vejen med selve udsendelsen. Det ser nærmere ud til at være en naturlov, at seertallene skrumper for traditionelt tv som helhed," siger Dennis Christensen, chef for DR Medieforskning.

I dag sammensætter især unge deres egne nyhedspakker, og det fører på længere sigt til, at vi får et mindre nationalt fortolkningsfællesskab, end vi har haft tidligere

Michael Bruun Andersen

Medieforsker

Netop fordi nyhedsudsendelser på traditionelt flow-tv i stort omfang fravælges af især de yngre generationer til fordel for en blanding af streaming, internetnyheder og løbende opdateringer på TV 2 News, må 435.000 seere betragtes som et relativt højt seertal, som dog formentlig kommer til at falde yderligere, vurderer Michael Bruun Andersen, medieforsker og lektor emeritus ved Roskilde Universitet.

"På samfundsniveau er problemet ikke, om danskerne fortsat vil forbruge nyheder. Problemet er, at den gode pakke i form af en tv-udsendelse på 30 minutter, som er sat sammen af redaktionen på et public service-medie til at være det vigtigste fra døgnet, er udfordret. I dag sammensætter især unge deres egne nyhedspakker, og det fører på længere sigt til, at vi får et mindre nationalt fortolkningsfællesskab, end vi har haft tidligere" siger han.

Lasse Jensen, mangeårig mediekommentator, ser de faldende seertal på både TV-Avisen og TV 2 Nyhederne som en udvikling, hverken DR eller TV 2 kan gøre noget ved, fordi danskernes nyhedsbrug er forandret for altid.

"Det er en uafvendelig proces. Folk bruger ikke faste tv-aviser, men ser nyheder, som det passer dem. Man kan sige, at det er ærgerligt, at det nationale samlingspunkt, som TV-Avisen var engang, er fortid. Men at begræde det svarer til at begræde, at vi ikke længere kører med damplokomotiver," siger Lasse Jensen.

Har har selv en lang fortid i DR og var chef for TV-Avisen 1983-1987. Dengang nåede seertallene op på intet mindre end 2,4 millioner. Men tiden var unægtelig også en anden. Fra TV-Avisens start i 1965 til TV 2 åbnede i 1988 var der ingen andre danske tv-nyheder og ingen internet-nyheder at konkurrere med. TV-Avisen kl. 19.30 havde status af pligtstof for enhver god borger, der ville følge med i samfundet.

Allerede i 1993 blev TV-Avisen splittet i en tidlig og en sen udgave, hvilket sammen med konkurrencen med TV 2 førte til lavere seertal til den enkelte tv-avis. Alene den sene tv-avis havde dog frem til årtusindskiftet omkring 900.000 seere, men har fået seertallet halveret over de seneste 20 år.

Men selvom publikum er skrumpet ind, er det trods alt ikke hele positionen som nationalt nyheds-flagskib, som er gået tabt. For undersøgelser viser, at de nyheder, der i befolkningens øjne er de vigtigste og mest troværdige, er nyhedsudsendelserne på DR og TV 2, påpeger Dennis Christensen fra DR Medieforskning:

Også Michael Böss, dr.phil. og lektor emeritus ved Aarhus Universitet, hæfter sig ved, at der lader til at være bred enighed blandt danskerne om public service-nyhedernes kvalitet, også selvom færre vælger at tænde for dem. Derfor er Danmark fortsat langt fra de tilstande, man ser i USA, hvor offentligheden er splittet i flere medieoffentligheder, som stort set ikke har forbindelse med hinanden:

"Det er nok rigtigt, at udviklingen i TV-Avisens seertal udfordrer vores nationale sammenhængskraft. Men jeg ser ikke udviklingen som meget alarmerende, eftersom der stadig ser ud til at være bred enighed om, hvilke medier man har tillid til. Selvom seertallene nu falder, var det da positivt, at de var stigende under coronapandemien, fordi det viser, at når der er et ekstra behov for troværdige nyheder, ved danskerne godt, hvor de skal søge hen."