Prøv avisen

Enkelt om Kierkegaard

Elsebeth Knudsen: Lykken er at være sig selv. Om Søren Kierkegaard og vejen til lykke. 126 sider. Unitas Forlag.

Letlæst guide til Søren Kierkegaards kristendomsforståelse

Elsebeth Knudsen er sognepræst i Værløse-Hareskov med 28 års erfaring som præst. I alle årene har hun haft stor nytte og glæde af at bruge Søren Kierkegaards indsigter i sit virke på prædikestolen såvel som i konfirmandundervisning og samtaler. Inspireret af sine egne gode erfaringer har hun hele tiden haft et stort ønske om at formidle Søren Kierkegaards tanker i et enklere sprog.

Som hun så rigtigt bemærker, er Søren Kierkegaard i det meste af sit forfatterskab mere krævende at læse, end de fleste har tålmodighed til og forudsætninger for. Ikke desto mindre har hans tanker om den kristne tro bud til alle. Kierkegaards tanker om menneskelivet og gudstroen er almene, men desværre ikke alment tilgængelig. Dertil er hans udtryksmåde for kompliceret og for et moderne ungt menneske hans sprog for gammeldags.

LÆS OGSÅ:
Det mærkelige byggeri

Lykken er at være sig selv. Om Søren Kierkegaard og vejen til lykke er derfor en bragende god idé, let at have i hånden og let at putte i lommen. Og dertil kommer, at den er fin at se på og illustreret af farverige og originale tegninger af forfatteren selv.

Efter en glimrende gennemgang af Kierkegaards stadielære om spidsborgeren, det æstetiske og det etiske stadie koncentrerer Knudsen sig i sin fremstilling først og fremmest om det religiøse stadie. Det betyder, at bogen frem for alt giver et ganske klart og lettilgængeligt billede af, hvad det for Kierke-gaard vil sige at være et kristent menneske. Nemlig at det for Kierkegaard drejer sig om at åbne sit sind for evangeliet og derefter at leve sit liv i overensstemmelse med det, man har hørt.

Kierkegaard taler om, at læse Bibelen som et kærlighedsbrev fra den elskede, det vil sige se på det læste med kærlighedens øjne som den, der elsker og ved sig elsket igen. Man skal stole på Guds kærlighed til selv den ringeste, og man skal også se Jesus som et forbillede netop i hans ubetingede tillid både til Gud og til sit medmenneske. Alle mennesker kan af liljerne på marken og fuglene under himlen lære den ubekymrede lykke at kende, som Gud under ethvert menneske.

Deraf udspringer det kristne menneskes ubekymrede glæde under alle forhold. Men det betyder naturligvis ikke, at et menneske ikke skal leve op til, at det blandt alle jordens skabninger alene har en samvittighed og derfor er ansvarlig for sit liv. Elsebeth Knudsen viser i sin gennemgang, at Kierkegaard i sine beskrivelser og iagttagelser af den menneskelige psyke længe før psykologien var opfundet viser sig som en fremragende menneskekender, også set med moderne øjne. Det bliver på samme tid tydeligt, hvor store krav Kierkegaard også med moderne øjne med sin klassiske kristendomsforståelse stiller til det at turde kalde sig en kristen.

Elsebeth Knudsen indrammer sin fremstilling af Søren Kierkegaards teologi med en kort, men præcis fremstilling af hans biografi. Vi hører om hans barndom med den strenge fader, hans vidtløftige ungdom, hans kolossale arbejdsindsats, hans ulykkelige forlovelse med Regine Olsen, hans enestående evner som sjælesørger for sin syge svigerinde Henriette og hans død som 42-årig, netop som hans formue var brugt op.

Lykken er at være sig selv. Om Søren Kierkegaard og vejen til lykke er et rigtig godt sted at begynde, hvis man gerne vil vide, hvad Søren Kierkegaard forstod ved lykke og ved at være sig selv.