Prøv avisen

Et berettiget oprør

Bøger: Den politiske kommentator Erik Meier Carlsen leverer begavet og modig analyse af den såkaldte højredrejning i dansk politik. Udkommer i dag

Det er en befriende og tiltrængt bog. Et uideologisk, begavet opgør med al politisk korrekt tale om højredrejningen i dansk politik. Forfatteren Erik Meier Carlsen har som politisk journalist, tv-kommentator og nu politisk redaktør på BT opbygget et ry som respekteret analytiker af dansk politik. Netop derfor er hans indsigtsfulde analyse af modstanden mod indvandringen, Dansk Folkepartis fremgang og hele fremvæksten af højrepartier i Europa, velgørende. »De overflødiges oprør - en trussel mod demokratiet?« handler om det politiske oprør, som Meier Carlsen ser manifesteret i danskernes og andre europæiske folks voksende modstand mod indvandringen og EU. Begge politiske fænomener er udtryk for konfrontationen mellem populisme og elitisme. De er, mener Meier Carlsen, efter alt at dømme en og samme sag for mange mennesker: Skepsis over for EU, det fremmede, og over for indvandrerne, de fremmede. Disse oprørere, som i elitens øjne har givet styrke til nye partier på højrefløjen i Europa, kalder han »de overflødige«. De er nemlig ikke småracister og selvtilstrækkelige supernationalister. Nej, de frygter at blive gjort overflødige i den nye globale økonomi med indvandret arbejdskraft. De regnes ikke af de etablerede partier og slet ikke af socialdemokratierne, som mener, at de skal ties ihjel. Hvem husker ikke fra den hjemlige scene Poul Nyrup Rasmussens erklæring om, at Dansk Folkeparti ikke er stuerent? Imens fortsætter den politiske elite kampen for at åbne grænserne, mens vælgerne strømmer i favnen på politikere som Pia Kjærsgaard og Østrigs Jörg Haider. Og det er ikke hvem som helst, der søger den vej. Det er de ufaglærte arbejdere, som har mest at frygte fra globaliseringen. Derfor er Dansk Folkeparti i dag landets eneste virkelige arbejderparti, konkluderer Meier Carlsen på baggrund af vælgeranalyser. Han rejser et centralt spørgsmål, snarere end han leverer noget enkelt svar. Det lyder: Tænk, hvis den elite, der sidder på magten, tager fejl i sin vurdering af »fremmedhadet« og det »nye højre« i Danmark og Europa? Tænk, hvis det slet ikke er et had eller noget virkeligt nyt højre, men derimod en reaktion mod en elite, der selv nok skal klare sig, men har åbnet landegrænserne for indvandrere og flygtninge og i øvrigt hylder en globalisering, hvor de selv vil kunne få succes, men hvor de mange kun kan tolke udviklingen som et tab af muligheder og mening? Han konstaterer, at der er betydelige, men kun modvilligt erkendte problemer med integration og kultursammenstød af de indvandrere, som er globaliseringens væsentligste og for mange mest problematiske udtryk. Her taler ikke en traditionel repræsentant for det borgerlige Danmark, men derimod en af den politiske venstrefløjs væsentligste analytikere. Hans vurdering af ikke mindst Socialdemokratiets dramatiske tilbagegang i de seneste år er slående. Partiets krise skyldes efter hans mening ikke mindst, at det er splittet mellem en ny-liberal politik og en voksende gruppe vælgere, der føler sig forrådt og mener, at det danske velfærdssystem har mistet solidaritet og konsensus på grund af udlændinge- og EU-politikken. Bogen kan læses som et frontalangreb på de etablerede politikere, der vil marginalisere og dæmonisere det nye politiske oprør. For hvis elitens bedste bud på karakteren af de overflødiges oprør er, at der her er tale om nazisme og fascisme i ny forklædning, risikerer det at blive en selvopfyldende profeti. Men bogen kan også læses med det ydmyge spørgsmålstegn, som forfatteren selv placerer i bogens titel. Som en opfordring til at gentænke den politiske udvikling for at sikre, at den nye protestbevægelse ikke holdes uden for politisk indflydelse, men derimod bliver inddraget i de processer, der har karakteriseret demokratiets udvikling, ikke mindst i forhold til bonde- og arbejderbevægelsen. Bogens skønhedsfejl er de mange gentagelser og opkoget på allerede trykte artikler. Men det er og bliver skønhedsfejl. »De overflødiges oprør« må være årets bedste debatbog. Erik Meier Carlsen: De overflødiges oprør - en trussel mod demokratiet? 201 sider. 248 kr. Centrum.