Prøv avisen

Europas krop og sjæl

Bøger: Fremragende bog, der sætter fokus på forventninger og skepsis over for, hvad det nye århundrede - og det nye Europa - vil bringe

Så sagligt et udseende, så klassisk, så fint trykt, så renset for trykfejl, uden ét billede. Bestemt ikke en bog, der umiddelbart springer en i møde. Det er næsten synd, for det er en spændende og sprælsk bog. Den er frugten af en konference på kursuscenteret »Bjerremark« i Møgeltønder ved Center for Europæisk Kirkeret og Kirkekundskab, der blev dannet i 1994. Centeret havde til formål tværfagligt at belyse kirkernes stilling i forhold til og deres betydning for Europaspørgsmålet. Kun en tåbe vil hævde, at kirken ikke har haft betydning for dannelsen af Europa, for vestlig tænkning i det hele taget. Mere intrikat er det, hvilken rolle kirken eller kirkerne i dag spiller i den europæiske kulturkreds. Det er en meget broget forsamling af bidragydere. Jakob Balling er kirkehistoriens nestor med det store overblik - langt ud over det rent kirkehistoriske. Han formulerer sig tilsvarende knapt og, efter en del forpostfægtninger og afgrænsninger, præcist om det egenartede forhold mellem kirke og stat, mellem kristendom og politik, enkeltmands og kollektivets kristendom. Her skal læses langsomt, for hvert ord er vejet på guldvægt - og det er godt at have en del forkundskaber, når Balling formulerer sine 10 teser om det historiske forhold mellem kirken og den europæiske civilisation. Historikeren Uffe Østergaard følger i hæsblæsende tempo med en gennemgang af, hvad det europæiske ved europæisk civilisation er. Udgangspunktet herfor finder han hos den amerikanske politolog Samuel Huntington, hvis forudsætning er, at den verden, vi kendte frem til 1989, nu endegyldigt er brudt sammen. De ideologiske blokdannelser er borte; nu står civilisationerne frem. Det er mellem dem, konflikterne vil opstå i fremtiden. Derfor er det vigtigt at undersøge civilisationernes grundtræk. Analysemetoden er langt hen kontrafaktisk, efter devisen »hvad nu hvis ....«. Østergård spørger mere til hensigter i historiens forløb, end de faktiske resultater. Han formår at vise, at den trussel, man i århundreder så fra Tyrkiet, i virkeligheden var tyrkernes forsøg på at være og blive europæere, arvtagere af Rom. Men de blev misforstået - og til slut døde Osmannerriget som følge af sin egen degeneration, for at genfødes som en moderne stat efter europæiske principper. Det er ikke meget, Østergaard får skrevet om kirken; det gør så til gengæld Hans Hauge, der er en hybrid af engelsklektor, kulturforsker og tryllekunstner. Hans måde at spille det nære og lokale ud mod det fjerne og universelle, er altid underfundig; han er retorisk som en hjulpisker. I artiklen om kirke, stat og civilsamfund står hans opdagelse af, at stat og samfund ikke er ét, centralt. Man mærker den befrielse, det har været for ham at opdage det. Men faktisk er han mere klar og blændende i sit afsluttende bidrag om dansk kirke og europæisk dannelse, hvor han bruger gamle biskop Martensen til at tegne et billede af den før-nationale kirke i den europæiske civilisation. Religionssociologen Ole Riis skriver klart om den europæiske integrations udfordring til danskernes identitet. Artiklen er noget belastet af at være holdt som foredrag for udenlandsk publikum, der ikke ved meget om Danmark. Endelig har Jakob Balling et forbilledligt klart og koncist bidrag om protestantisme og demokrati. Det, der binder alle de meget forskellige bidrag sammen, er frygten for ensretning, despoti, tyranni - og især for, om forskellige former for totalitarisme kunne komme igen, forklædt som demokrati, fremskridt, fælleseuropæiske værdier, national- eller eurochauvinisme. Det, der afsøges, er modeller eller skabeloner for en indretten sig i det europæiske hus og på hele globen. Der gives ingen firkantede svar, men her er fire kloge folk, der har lagt deres hoveder i blød, deres fordomme til side - og skrevet en bog, der balancerer fint mellem forventning og skepsis over for, hvad det nye århundrede - og det nye Europa - vil bringe. Det er intet mindre end en fremragende bog. Kirken og Europa, red. Jakob Balling. 220 sider. 198,00 kr. Aarhus Universitetsforlag.