Evangelieforkyndelse i krigstid

Gedigen skildring af baptistmenighederne i Danmark under besættelsen

Evangelieforkyndelse i krigstid

Teolog og pastor emeritus Bent Hylleberg har siden 1989 arbejdet på en kirkehistorisk fremstilling af de danske baptistmenigheders historie fra 1930-1950. Resultatet er blevet saglig fremstilling, der dog også rummer bidrag, som appellerer til smilebåndet. Hylleberg referer således fra et menighedsblad, der skriver om en præst, som modtog et par cykeldæk under krigen: ”Det var et smukt udslag af missionssind; for det er mere end vanskeligt at få dæk til flere af vore prædikanters cykler. Og missionen lider skade ved det. Skulle vi mon oprette et depot for missionsdæk?” 

I den vrimmel af markante bifigurer, som defilerer forbi på bogens talrige sider, træder præsten Frederik Bredahl Petersen (1905-1990) frem som midtpunkt. Næstformanden i Baptistsamfundet blev den mand, der teologisk og i tone og stil kom til at lægge kursen i menighederne landet over.