Fængende historieformidling om krigens vanvid

Fremragende bog for både børn og voksne får nænsomt og sikkert fortalt om Danmark under Anden Verdenskrig

"”Historien om Danmark under 2. verdenskrig” er en fremragende bog," skriver Kristeligt Dagblads anmelder. Fra bogens forside.
"”Historien om Danmark under 2. verdenskrig” er en fremragende bog," skriver Kristeligt Dagblads anmelder. Fra bogens forside. Foto: Gyldendal.

I forårets løb har vi både kunnet mindes Besættelsen og fejre Befrielsen, og er der en oplagt bog at fortsætte indføringen i danmarkshistorien i selskab med, er det Nils Hartmanns ”Historien om Danmark under 2. verdenskrig”. Her åbnes for en både vel-dokumenteret og levende fortælling i ord og billeder.

Bogen handler om og beskriver livet i Danmark fra 1940-45: den almindelige og besværlige hverdag, de vigtigste begivenheder under besættelsen, samarbejdspolitikken, modstandskampen, og hvordan der også blev samarbejdet med nazisterne fra dansk side.

Nils Hartmanns enkle og roligt fortalte tekst, der gennemgående holder sig til fakta uden at komme med for mange vurderinger og overforklaringer, veksler med øjenvidneskildringer, breve, litterære tekster og ikke mindst fotografierne fra tiden, hvor der tydeligvis har været en opmærksomhed på at komme rundt i hele landet. Alt sammen er det med til at give et konkret og erfaringsnært udgangspunkt for en overmåde kompleks historie.

Men bogen er samtidig ikke begrænset til et enkelt og nationalt perspektiv.

I et indledende kapitel fortælles om baggrunden for Første Verdenskrig og om Europa i tiåret op til krigs-udbruddet, ligesom der efter hvert af de kapitler, der inddeler bogen i besættelsesår, gives et internationalt udblik og overblik. Man forstår, at der er en sammenhæng, men bogen forudsætter ikke, at læseren kan forholde sig til det hele samtidig - endsige forstå årsager og virkninger i det, der ikke fremstår mindre vanvittigt, når det bliver formidlet i al sin enkelhed.

Imidlertid skal bogens nænsomhed fremhæves, for det står den voksne læser mere end klart, hvilke valg og fravalg der er taget - især hvad billedmaterialet angår.

Der kunne meget let have været mere grusomhed i beskrivelsen af jødeudryddelserne, men her vælger bogen i stedet for at chokere at fortælle blandt andet Anne Franks historie, der får læseren til at stille det grundlæggende og afgørende spørgsmål om, hvorfor hun dog skulle dø.

”Historien om Danmark under 2. verdenskrig” er en fremragende bog. Gennemarbejdet og veltilrettelagt. Bogen kan læses af børn fra cirka 10 år og vil være et meget anvendeligt redskab i historie- og danskundervisningen. Bogen er forsynet med ordklaringer, henvisninger til litteratur og diverse links på nettet.

Men læses bogen højt derhjemme, vil den være et godt udgangspunkt for samtalen barn og voksen imellem om alt lige fra etiske og politiske spørgsmål om ondskab, dødsstraf og flygtninge over demokrati og retssystem til de familiehistorier, der hos den enkelte er med til at grundmure en bevidsthed om, at ens egen dag er kort, men slægtens lang. Og den samtale er selve måden at holde historien levende på.

kultur@k.dk