FAKTA: Her rammer regeringens hastelov Grundloven

Regeringens netop foreslåede hastelov rammer ind i de dybeste borgerrettigheder i Danmark. Læs her hvordan.

Den nye hastelov har flere steder berøring med Grundloven.
Den nye hastelov har flere steder berøring med Grundloven. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Regeringen og Folketinget behandler torsdag en hastelov, der skal give myndighederne og regeringen en stribe værktøjer til at gå kraftigere til værks for at inddæmme coronavirus.

På en række punkter er loven indgribende i forhold til Grundloven - grundpillen i det danske lovsystem og det danske demokrati.

Loven har en såkaldt solnedgangsklausul 1. marts 2021. Her vil den bortfalde, hvis ikke den er genbehandlet af Folketinget.

Læs her, hvor lovgiverne selv angiver, at hasteloven og Grundloven har berøring.

* Grundlovens paragraf 71. stk. 2.: "Frihedsberøvelse kan kun finde sted med hjemmel i loven".

Hasteloven vil give regeringen mulighed for at tvinge folk i isolation eller tvangsindlægge dem. Det er at sammenligne med frihedsberøvelse, og dermed giver loven myndighederne en ny hjemmel til frihedsberøvelse.

Derfor vil det kunne indbringes for en dommer.

Hasteloven vil også give myndighederne ret til at afspærre et område, hvor sygdom optræder. Alt efter hvor stort området er, kan det også være frihedsberøvelse og skal kunne efterprøves af en dommer.

* Grundlovens paragraf 72: "Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse ... må ... alene ske efter en retskendelse".

Den nye lov vil give myndighederne lov til at uden retskendelse at tvinge sig adgang til en borgers bolig for at gennemføre påbud om behandling.

Da det - bliver loven vedtaget - vil ske med hjemmel i loven, mener regeringen ikke, at hasteloven vil bryde grundloven.

* Grundlovens paragraf 79: "Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede ... Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.

Den nye hastelov vil lade regeringen forbyde afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger. Loven vil samtidigt lade regeringen udstede forbud mod adgang til offentlige institutioner.

Regeringen vurderer ikke, at det er en overtrædelse af Grundloven, da loven vil kunne bruges for at "beskytte vægtige hensyn til den offentlige sundhed".

Samtidig henvises der til, at udendørs forsamlinger allerede kan forbydes, hvis der er fare for den offentlige fred.

- Det må antages, at nødretsbetragtninger efter omstændighederne tillige vil kunne danne grundlag for konkrete forbud mod forsamlinger som følge af udbredt smittefare, står der i lovforslaget.

Kilder: Hastelovsforlag L 133.

/ritzau/