Fattigdom er et problem- også i Danmark

Gedigen og sober bog om fattigdom går i dybden med begrebet og kaster lys over fattigdommens mange sider og aspekter

Fattigdom er et globalt fænomen, heldigvis et tema, der gennem de seneste år har påkaldt sig en stærkt øget interesse. Det er blandt andre den franske økonom Thomas Piketty, der er en medvirkende årsag til dette.

I bogen ”Kapitalen i det 21. århundrede” behandler T. Piketty blandt andet indkomstforskelle og kapitalkoncentrationen i verden; bogen drøfter for eksempel de kræfter, der medvirker til øget kapitalkoncentration, fordi afkastet på kapital gennem lange perioder kan være, og har været, større end den økonomiske vækst. Og bogen behandler også de kræfter, der virker i den modsatte retning.

Fattigdom er også et dansk fænomen og problem, og i en nylig udgivet bog kan man få bekræftet, dels at der igennem de seneste 10 år er blevet flere fattige i Danmark, og dels, at Danmark - relativt set - har færre fattige personer og familier end stort set alle andre lande i verden.

Det kan vi være stolte af, men vi kan ikke være stolte af, at antallet af fattige stiger.

Noget af det, man smerteligt bliver mindet om i bogen, og som også var et gennemgående tema i en tv-dokumentarfilm om fattigdom i Danmark, der blev genudsendt på DR 2 den 23. januar i år, er, at børn af fattige forældre (enlige og par) betaler en enormt høj pris. Fattigdom rammer børn meget hårdt.

”Fattigdom er et problem i Danmark” - sådan lyder bogens første sætning. Baggrunden for bogen er, at gruppen af forfattere satte sig for at undersøge virkningerne af den række nedsættelser af forsørgelsesydelserne, der gradvis blev indført fra 2002 og frem til 2011. Altså i den borgerlige regeringsperiode.

Bogen sætter således fokus på både tilsigtede og utilsigtede virkninger af økonomiske incitamenter. Hvad er det for forhold, der skaber fattigdom og social eksklusion, og hvordan tilpasser og handler mennesker i forhold til en livssituation, der er præget af meget begrænsede økonomiske ressourcer? Bogen belyser og analyserer effekterne af at have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag.

Det er en gedigen og sober bog, som kaster lys over fattigdommens mange sider og aspekter. En gruppe af landets fremmeste forskere inden for feltet fattigdom har skrevet bogen, som er fagfællebedømt og resultatet af en omfattende forskningsindsats.

Det er også en omfattende bog, som er særdeles grundig, når det handler om metode, data- og litteraturgrundlag, definitioner, med mere.

Bogen bygger på et omfattende og varieret datagrundlag, og den går i dybden med begrebet fattigdom, fattigdom og fattigdomsgrænser, levevilkår og fattigdom, afsavn, konsekvenser af at modtage de laveste sociale ydelser, fattiges rationalitet, habitus, refleksivitet og overlevelsesstrategier, copingstrategier og arbejdsløshed, fattiges hverdagslivsstrategier, fattigdom og copingstrategier i børnefamilier og livsforløb og fattigdom. Det sidste kapitel i bogen er et 30 siders konklusions- og perspektiveringsafsnit.

Bedømt med lægmandsbriller er det en meget værdifuld og læseværdig bog, og det er jeg overbevist om, at den også vil være for fagfæller og eksperter. Der er behov for en sådan samlet og stærkt funderet bog, og man må håbe, at politikere og embedsmænd i de sociale systemer giver sig tid til at læse både detaljer og hovedkonklusioner.

kultur@k.dk