Plottet er stift og forceret i Leif Davidsens forudsigelige FE-thriller

Leif Davidsen er en ferm plotmager, men hovedpersonen i hans nye roman er en kedelig fætter