Fine og dybe tekster til en stille stund

Ny andagtsbog af den afdøde internationalt kendte teolog og forfatter Henri Nouwen giver føde til søgende sjæle, der er ramt af tilværelsens storme, men bogen mangler en klar tilknytning til kirkeåret

Fine og dybe tekster til en stille stund

Der har været lavet andagtsbøger i århundreder. En af de vigtigste i Danmark er Kingos ”Aandelige Sjungekor, anden part” fra 1681. Som undertitel til den står der: ”Siælens Opvækkelse til Allehaande Andagter i Allehaande Tilfælde”.

Bogens formål er altså at opvække den slumrende eller vrangvillige sjæl. I modsætning til tidligere, hvor andagtsbøger forudsatte, at sindet var redebont, kommer der her en dybere psykologisk forståelse af sindet. Det står ikke altid så gudeligt godt til som ønsket. Bogen er beregnet til hjemmeandagt. Kingo tager det syndige og usikre menneske alvorligt. Det er fra denne samling, vi har salmer som ”Far verden farvel” og ”Sorrig og glæde”.

Siden Kingos dage har der været udgivet mange andagtsbøger, hvor det er det samme formål, der præger dem, nemlig at opvække sjælen til Gud og finde ro i livet, trøst i tvivlen og fred midt i angsten. Der er mange ting også i vore dage, der kan tage opmærksomheden fra menneskets søgen mod Gud, roen, trøsten og freden.

Begrebet andagt har været noget ude i kulden i en del år, men det synes at vende tilbage nu. Hvad skal vi stille op mod stress, angst og usikkerhed? Samtaler hos psykologen eller præsten er en glimrende løsning, men mennesket selv må gøre en indsats ud over den daglige løbetur rundt om søen. Meditationer og bøn er muligheder. Den lille stund derhjemme i en sen aftenstund eller i en morgenstund kunne også være en god løsning for det moderne menneske. Det er her, de mange andagtsbøger kommer ind i billedet, for der udgives faktisk en del.

Den seneste er den hollandske teolog og forfatter Henri Nouwens ”Elsket ubetinget”. Ganske vist er det ikke ham selv, der har skrevet den, for han døde i 1996. Det er en af hans følgere, Gabrielle Earnshaw, der har valgt 365 tekster fra Nouwens omfattende forfatterskab.

En tekst til hver dag i et år. Samlingen har fået en god titel med ”Elsket ubetinget”. Det er grundessensen i Nouwens forfatterskab. Mennesket er ubetinget elsket af Gud. Der er en helt anden tone i verden. Dér skal du præstere noget, være noget, være en succes og drive det til noget.

Nouwen, der var katolsk præst med jesuit-uddannelse bag sig, kæmpede selv med ensomhed og angst, der drev ham ud i en destruktiv cirkel af selvhad og fortvivlelse. Midt i alt dette åbnede der sig for ham en sætning, han pludselig hørte: ”Du er Guds elskelige”. Sådan talte Gud, da Jesus blev døbt, og sådan taler han i dag til os. Du, menneske, er min elskelige. Det beredte ham vejen tilbage til liv og lys. Vi skal ikke anstrenge os for at få denne gave. Gud er her og vil række os den. Det var det, han gjorde i Jesus Kristus. Du starter med et plus og skal ikke arbejde dig frem til det. Vi skal ikke bevise noget, men vi har det allerede.

Denne åbenbaring ligger bag alle disse tekster i andagtsbogen. Jeg savner bare en kort bøn som afslutning på hvert tekststykke, således at der er noget at summe videre på. Et ord til Gud eller et ord fra Ham til mig, gerne ledsaget med en tak.

Teksterne har kun lidt tilknytning til kirkeåret, selvom de er datomærket begyndende med januar. Jeg havde gerne set et bedre sammenspil. Tekststykkerne er fine og dybe. Der er både til sorrig og glæde!