Prøv avisen
Bog

Flot, festligt og farverigt festskrift til salmedigteren Holger Lissner

5 stjerner

For nylig fyldte Holger Lissner 80 år. I den anledning har en lille redaktionsgruppe med professor emeritus Kirsten Nielsen og sognepræst Morten Skovsted i spidsen besluttet at udgive et festskrift som en hyldest til Lissner og en anerkendelse af det store salmearbejde, han har stået bag i snart fem årtier. Med bidrag fra studiekammerater, præstekolleger, salmevenner, salmedigtere, litterater, komponister, ministre, biskopper med flere er det lykkedes at samle en flot, festlig og farverig buket med over 40 vidt forskellige bidrag.

Hver bidragyder synger med sit næb, og samlet set tegner festskriftet et billede af et usædvanligt levende, produktivt og engageret menneske, som har haft stor betydning for både dansk og internationalt kirkeliv. Lissner vandt som bekendt de europæiske evangeliske kirkers salmekonkurrence i december 2015 med reformationssalmen: ”Når du vil”.

Og den kendte aftensalme ”Nu går solen sin vej”, som oprindeligt blev skrevet til FDF’s landslejr i 1981, er siden blevet oversat til færøsk, norsk, svensk, finsk, tysk, engelsk og italiensk.

Hvad der for alvor satte Lissner i gang med salmedigtningen, var, da han i 1970 vandt Kristeligt Dagblads salmekonkurrence med salmen: ”Du gav os, o Herre, vort arbejde her”. Siden er det blevet til et utal af salmer og sange og ikke mindst en hel kollektrække til brug ved gudstjenesterne.

Det er i det hele taget gudstjenesten, som er omdrejningspunktet for Holger Lissner:

”Vi, der skriver salmer, skriver, fordi vi skal holde gudstjeneste på søndag og har trang til at synge på et sprog, der får os til at synge med hjertet.”