Foran alteret

Lærerig, men ikke uproblematisk bog om, hvordan man taler til brudepar

Charlotte Ekstrand (red.): Vil du elske og ære. Atten vielsestaler. 98 sider. 98 kroner. Religions-pædagogisk Forlag.
Charlotte Ekstrand (red.): Vil du elske og ære. Atten vielsestaler. 98 sider. 98 kroner. Religions-pædagogisk Forlag.

"Jeg læste før fra Paulus' Første Korinterbrev om tro, håb og kærlighed: "Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden." Det har han nu ikke helt ret i. Troen og håbet, de "bliver" ikke. Hvis jeg håber at se hende i morgen, og jeg så gør det, så håber jeg jo ikke mere, for så er håbet ophørt i opfyldelsen af, hvad jeg håbede. Tilsvarende med troen, hvis det viser sig at forholde sig, som jeg troede. Troen og håbet "bliver" ikke, for de ophører i deres opfyldelse. Kærligheden ophører ikke i sin opfyldelse, men den hører op, hvis den ikke opfyldes. Det er derfor, den er størst."

Beklager den lidt lange indledning, men så klogt og opbyggeligt reflekterer Niels Grønkjær i sit bidrag til bogen "Vil du elske og ære. Atten vielsestaler", og han er dermed en smuk repræsentant for de mange tænksomme og velformulerede taler, som bogen indeholder. Men Niels Grønkjærs tale er også karakteristisk i en anden og måske knap så prisværdig forstand. Man kan nemlig ikke, mens man læser disse virkelig gode og vel gennemtænkte taler helt undgå at sidde med en underlig følelse af ikke helt at være inviteret med til festen.

Det skal forstås på den måde, at ikke alle, men rigtig mange af talerne fremtræder underligt anonyme. Man får egentlig ikke noget indtryk af, om det er det samme ægtepar, der bliver viet alle atten gange. Måske er dette anonymiserende træk et helt bevidst valg fra redaktørens side, som et ønske om at gøre talerne så alment vedkommende som muligt, men valget virker mod hensigten, desværre.

LÆS OGSÅ: Weekendbrylluppet vinder frem

En medvirkende årsag hertil kan være, at alle talerne står helt nøgne uden deres naturlige iklædning. Der er således ikke angivet, hvilken tekst der tales over, hvilke tekster der er læst i øvrigt eller endnu vigtigere og værre, hvilke salmer der er sunget. Der er en liste over alle salmevalg bag i bogen, men de er ikke forbundet med de respektiver taler eller tekster, og det er en rigtig dårlig idé set fra et brugersynspunkt. Det er i øvrigt påfaldende, at den mest anvendte bibeltekst overhovedet er den om Adam og Eva.

Redaktør Charlotte Ekstrand gør i sit forord opmærksom på, at præster er langt bedre til – og gladere for! – at holde begravelsestaler end vielsestaler. Det tror man gerne.

Men måske ville det være en god idé, som det jo er skik og brug i begravelsestaler, at forholde sig lidt mere til, hvem det er, handlingen drejer sig om, og sætte fortolkningen af evangeliet i konkret forhold hertil. For ligesom man ved nutidige begravelser ikke mere forholder sig til frelse eller fortabelse, så er det også helt tydeligt, at enhver forkyndelse, der bare antyder de moralske aspekter ved ægteskabet, er så godt som fraværende i denne samling. Der siges virkelig meget smukt og godt – og klogt – om kærligheden, men hvordan den sådan helt konkret tager sig ud i tosomheden, forhåbentlig år ud og år ind, det hører, vi ikke meget om. Ligesom der heller ikke noget steds reflekteres over forskellen mellem at blive forelsket og at elske og ære i medgang og modgang, og den vanskelige kunst at komme helskindet fra det ene stadie til det andet.

Som helhed må disse vielsestaler karakteriseres som både gode og gedigne, men med hældning mod det abstrakte og lidt for akademiske. Det gælder foruden Niels Grønkjærs bidragene fra Henrik Wigh-Poulsen, Kirsten Kruchov Sønderby, Søren Storvad, Jesper Stange, Morten Skovsted, Peter Skov-Jakobsen, Rasmus Nøjgaard, Charlotte Ekstrand, og Hanne Davidsen. Nogle af de (lidt for få) kvinder, der er repræsenteret, tør, som forventeligt, være lidt mere jordnære. Det gælder for eksempel Selma Ravn og Helle Bundgaard-Poulsen.

Og så er der naturligvis også den litterære Gudmund Rask Pedersen med de mange citater; den, der gerne vil være anderledes, munter og lidt frisproget som Poul Joachim Stender; samt ham, der holder alle sine taler uden manuskript og derfor medgiver et lille kursus i, hvordan man øver sig i denne prisværdige disciplin, Andreas Christensen.

Præstekollegerne har al god grund til at købe denne bog. Den er lærerig.

kultur@k.dk

Charlotte Ekstrand (red.): Vil du elske og ære. Atten vielsestaler. 98 sider. 98 kroner. Religions-pædagogisk Forlag.