Forfatter Carl Frode Tiller har fuldendt sit mesterværk om den menneskelige psykes kompleksitet

Carl Frode Tiller stiller skarpt på den menneskelige psyke i det sidste bind af sit stort anlagte romanværk

Den norske forfatter Carl Frode Tiller (født 1970) har med sidste bind i sin romanværkserie om karakteren David Forberg fuldendt et litterært mesterværk, der blotlægger den menneskelige psykes kompleksitet, skriver anmelder Svend Skriver.
Den norske forfatter Carl Frode Tiller (født 1970) har med sidste bind i sin romanværkserie om karakteren David Forberg fuldendt et litterært mesterværk, der blotlægger den menneskelige psykes kompleksitet, skriver anmelder Svend Skriver. . Foto: Lea Meilandt.

Julie glæder sig til sit bryllup med Marius. Forberedelserne er arbejdskrævende og fylder meget for hende. Den kommende brudgom er derimod langt mindre engageret. Det fornemmer man af deres samtaler om den fremtidige begivenhed, der har en central funktion i plottet i det tredje bind af den norske forfatter Carl Frode Tillers romanværk om David Forberg. Uden at røbe for meget kan det afsløres, at tiden frem mod brylluppet byder på et par oplevelser, der desværre ikke harmonerer med Julies idylliske forestillinger.

Det er den fundamentale præmis for handlingsforløbet i Carl Frodes Tillers stort anlagte romanværk, at forfatteren David Forberg angiveligt har mistet alle erindringer om sin fortid. Tilsyneladende har han herefter indrykket en annonce i en avis, hvor han efterlyser breve fra mennesker, der enten kender ham eller har kendt ham tidligere. Det fremgår af annoncen, at David har brug for hjælp til at huske sin fortid og fastlægge sin identitet.

De to første bind i værket, ”Indkredsning” og ”Indkredsning II”, der udkom på dansk sidste år, indeholder af samme grund breve til David fra seks forskellige mennesker, der alle har haft mere eller mindre tæt kontakt med ham på forskellige tidspunkter i hans liv. Det giver samlet set et kalejdoskopisk indtryk af mennesket David, fordi de tegner meget forskellige billeder af hans personlighed. Portrætterne af ham kombineres hver gang med beretninger fra brevskrivernes egne liv, hvor der typisk står meget spil. Ikke så få af dem befinder sig på fortælletidspunktet i vanskelige faser af deres liv.

Det tredje bind i serien er i lighed med de to første bygget op i tre dele, der hver især veksler mellem to forbundne spor. I den første del beretter førnævnte Marius, der har en ganske særlig tilknytning til David, om sit eget liv med Julie her og nu, det vil sige i året 2006. I brevene, der udgør det andet spor i Marius’ forløb, fortæller han tilbageskuende om sin barndom og tidlige ungdom for at give David en viden og indsigt, der har potentiale til at ændre dennes selvforståelse på en grundlæggende måde.

Når man læser afsnittet om Marius, hæfter man sig uvilkårligt ved den episke stil, Carl Frode Tiller benytter sig af. Forfatteren åbner bindet med beretningen om en venskabsmiddag. Marius og Julie er til middag hos hans gamle ven Jan Olav, der skal være forlover ved deres bryllup. Det interessante er nu, at Julie, der i modsætning til Marius og hans venner er vokset op under beskedne økonomiske vilkår, har meget vanskeligt ved at aflæse de sociale koder i de privilegeredes lag. Hun træder ved siden af i samtalen om sit bryllup og skammer sig intenst over det. For at kompensere for sine vanskeligheder drikker hun sig voldsomt beruset og skaber ravage med sin psykologisk og fysisk grænseoverskridende adfærd.

Forløbet udfoldes i en vekselvirkning mellem en intens dialog og Marius’ indre tankestrøm, der vedvarende forholder sig fortolkende til de andres ord og deres små reaktioner for eksempel undvigende øjenkontakt. Carl Frode Tiller tydeliggør, hvordan et menneske konstant analyserer sine medmenneskers ord og handlinger i forsøget på at navigere i det til tider meget udfordrende mikrosociale univers. Samtidig formår forfatteren med sin raffinerede prosaform at rive læseren med i de følelsesstrømme, som karaktererne gennemlever.

Det gælder bestemt også i anden del af bindet, hvor man møder Susanne, der for år tilbage var kæreste med David. Hendes store traume er, at hun som ung forlod sin daværende mand og lille datter for at drage med David til Sydamerika på en månedlang backpack-rejse. Det fortæller hun indgående om i sine breve til David, der også giver et solidt indtryk af hans ind imellem groteske adfærd, der til sidst nærmest tvang hende til at bryde med ham. Samtidig hermed følger man Susanne i hendes aktuelle liv, der er præget af en sorg over tabet af datteren, som ikke længere ønsker at se sin mor. Også her er vekselvirkningen mellem breve og beretning fascinerende at følge. Susanne spiller gentagne gange retorisk hårdt ud mod sin søster, sin aldrende mor og sine omgivelser i øvrigt. Og her får man takket være den valgte episke form mulighed for at efterspore sprækkerne i Susannes selvforståelse og lodde dybden af den sorg, der ligger i lag under hendes voldsomme vrede.

Bindets sidste del er et højdepunkt i værket. Det er klart, at man efter at have læst otte beretninger om David har fået vakt en stor nysgerrighed på, hvordan han selv fortolker sit liv. Derfor er det da også meget tilfredsstillende at læse sig igennem de næsten 200 sider, hvor man langt om længe får privilegeret adgang til hans psyke.

Af hensyn til kommende læsere vil det være synd at gengive for mange detaljer her, men overordnet skal det konstateres, at den afsluttende del kaster et oplysende og tankevækkende skær ind over de forudgående beretninger. Samtidig føler man en stor trang til straks at tage de to første bind ned fra reolen og læse sig igennem helheden igen med sin nyvundne viden. For i hvilket omfang kan man overhovedet tegne et retvisende psykologisk portræt af et menneske? Og hvordan skal man vurdere de i flere tilfælde åbenlyst upålidelige stemmer? Og er stemmerne, der taler, måske i virkeligheden ligeså væsentlige for vores forståelse af værket som David?

Med ”Indkredsning I-III” har Carl Frode Tiller skabt et mesterværk, der i en dybtgående litterær undersøgelse blotlægger den menneskelige psykes kompleksitet. Det er litteratur, der kalder på læsning og genlæsning.

Carl Frode Tiller: Indkredsning III. Oversat af Sara Koch. 537 sider. 299,95 kroner. Forlaget Gutkind.