Prøv avisen

Forskere protesterer over fyring af filosoffer

Filosoffen Peter Kemp. Foto: Liselotte Sabroe

Danmarks Pæda- gogiske Universitet har varslet fyring af tre lektorer i filosofi. Men det er urimeligt, skriver en lang række forskere i et protestbrev

Forskere fra hele Norden er i oprør over, at ledelsen for Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU, vil fyre tre lektorer i filosofi.

Ifølge professor i filosofi, dr.phil. Peter Kemp har over 350 forskere allerede skrevet under på en protesterklæring, der på fredag skal afleveres til Aarhus Universitets ledelse, som DPU er underlagt.

Og i går samlede de studerende sig også til et stormøde som protest over de varslede fyringer.

De tre lektorer, som DPU's ledelse vil fyre, beskæftiger sig alle med filosofi i den etiske tradition, der er beslægtet med teologi. Men Lars Qvortrup, der er dekan for DPU, begrunder udelukkende fyringerne med økonomi på DPU's hjemmeside.

– DPU har været nødt til at gennemføre en personaletilpasning, fordi vi har været igennem en ufinansieret fusion, skriver han og fortsætter:

– Da det drejer sig om personsager, siger det sig selv, at jeg ikke kan forholde mig til dem specifikt, skriver dekanen, der i øvrigt oplyser, at der i stedet skal ansættes to undervisere i psykologi og en i antropologi.

Sagen befinder sig i øjeblikket i en partshøringsfase, som udløber i midten af maj. Men der er god grund til de massive protester, for fyringerne har intet med økonomi at gøre, mener Peter Kemp.

– Det er sket uden nogen økonomisk begrundelse. Tværtimod er de tre ansatte nogle af dem, der tjener flest penge til universitetet. Det virker som et fuldstændigt vilkårligt justitsmord. Og det tyder meget på, at det er en slagtning af filosoffer, så det strømmer ind med protester fra hele Norden, sagde Peter Kemp til Kristeligt Dagblad kort inden sin kamptale foran de protesterende studerende til stormødet på DPU.

Det var til gengæld ikke muligt at få en telefonisk kommentar fra dekan Lars Qvortrup inden mødet, som han selv skulle deltage i.

ohrstrom@kristeligt-dagblad.dk