Vi har brug for falske nyheder den 1. april: Forsker kortlægger aprilsnarrens kulturhistorie

I flere hundrede år har 1. april været øremærket til at drille, narre og vildlede andre mennesker, men den seneste tids medieudvikling har forandret aprilsnarren, siger folkeminde- og aprilsnarsforsker Caroline Nyvang