Jes Dorph-Petersen pillet af skærmen: Fyret af tidsånden

Jes Dorph-Petersen mener selv, han har været offer for en heksejagt. Rent strafferetligt er der intet at komme efter, da sagerne ligger 18 og 20 år tilbage i tiden – men har etik og moral også en udløbsdato?

61-årige Jes Dorph-Petersen er blevet afsat som vært på ”Go’ aften Live” som konsekvens af en intern undersøgelse om seksuelt krænkende adfærd på TV 2. – Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix.

Det var en af de helt store tv-personligheder, der tirsdag aften offentliggjorde, at han må forlade sit job som følge af den MeToo-bevægelse, der i efteråret ramte Danmark.

Her skrev vært på TV 2-programmet ”Go’ aften Live” Jes Dorph-Petersen på sin Facebook-væg, at tv-kanalen har pillet ham af skærmen. Det sker som konsekvens af en ekstern advokatundersøgelse af stationens arbejdsforhold, som blev nedsat i efteråret for blandt andet at klarlægge omfanget af sexisme på TV 2.

I undersøgelsen kom det frem, at Jes Dorph-Petersen i to tilfælde for henholdsvis 18 og 20 år siden har opført sig krænkende over for kvindelige journalistpraktikanter. Det strider mod TV 2’s retningslinjer, og samtidig mener stationen, at krænkelser er uforenelige med at være et billede udadtil på TV 2’s værdier. Af sagsakterne, som dagbladet Politiken har fået indsigt i, fremgår det, at Jes Dorph-Petersen har tiltvunget sig sex med den ene af kvinderne. Han hævder imidlertid, at der var tale om frivillig sex efter fælles aftale.

Konklusionen på undersøgelsen blev dog, at TV 2 har bedt Nordisk Film, som er Jes Dorph-Petersens egentlige arbejdsgiver, om at finde en anden vært til ”Go’ aften Live”.

Sagen rejser endnu en gang spørgsmålet om, hvordan anklagede i MeToo-sager stilles retssikkerhedsmæssigt. Blandt andet mener Folketingets tidligere formand Pia Kjærsgaard (DF), at MeToo-sagerne er ”gået langt over gevind”, mens De Radikales medieordfører, Jens Rohde, efterlyser, at anklageren ikke samtidig fungerer som dommer.

”Der kan i Jes Dorph-Petersens sag drages tvivl om, hvorvidt han er blevet ydet den normale beskyttelse, som anklagede bør nyde i et retssamfund. Når hans advokat i Politiken kalder processen for inkvisitorisk, og undersøgelsesadvokaten siger det modsatte, er det noget, vi som politikere må forholde os til,” siger Jens Rohde med henvisning til, at TV 2 er en statsejet virksomhed.

Jens Rohde har kontaktet både kulturminister Joy Mogensen (S) og Folketingets medieordførere med henblik på at få udarbejdet nogle retningslinjer for, hvilke principper, blandt andet i forhold til retssikkerhed, der skal overholdes i advokatundersøgelser i offentligt ejede virksomheder.

Jens Rohde påpeger, at han ikke forholder sig til, om der er hold i anklagerne mod Jes Dorph-Petersen, men blot til undersøgelsens proces.

Der er ingen tvivl om, at hovedpersonen selv føler sig uretfærdigt behandlet. Jes Dorph-Petersen mener, at han har været udsat for en heksejagt og siger til dagbladet Politiken:

”I dette tilfælde har undersøgelsen selv valgt sine regler. Den er selv undersøger, den er selv afhører, selv anklager, den er selv referent og selv dommer. Den har selv valgt, hvem der skal afhøres, og den har selv tildelt mig den strengeste straf, man kunne, og reelt taget mit arbejde fra mig.”

Processen møder også kritik fra Jørn Vestergaard, der er professor emeritus i strafferet ved Københavns Universitet. Han påpeger, at det er ”et helt sagligt hensyn, at TV 2 ønsker at vise, at stationen tager den slags sager alvorligt”.

”Men det virker meget inkvisitorisk og ensidigt at stille den anklagede til ansvar på den måde, som det er foregået. Spørgsmålet er nok, om man ikke gør mere skade end gavn ved at afskrive muligheden for en mere blød landing,” siger han.

Jørn Vestergaard påpeger, at der intet strafferetligt er at komme efter i anklagerne mod Jes Dorph-Petersen, da sagerne ligger så langt tilbage, at de er faldet for den juridiske forældelsesfrist. Han foreslår en anden måde at løse sager som denne.

”Parterne er modne mennesker, og forholdene ligger meget langt tilbage i tiden, hvor kulturen på arbejdspladser var en anden. I den slags sager kan man med fordel overveje, om det ikke ville være muligt at bringe parterne sammen, gerne med deltagelse af en konfliktmægler,” siger han.

Nok er sagerne 18 og 20 år gamle, men det er ikke af stor betydning, når det, der faktisk er på spil, er etik og moral, mener Jacob Dahl Rendtorff, der er professor i ledelsesfilosofi på Roskilde Universitet. Her forsker han i virksomheders ansvar, etik og legitimitet.

”Der er noget juridisk i forhold til, hvornår sager forældes. Med etik og moral forholder det sig anderledes, og det er et moralsk spørgsmål, om han har handlet forkert. Samfundet har ændret sig, og TV 2 er nødt til at følge med tiden, og så ryger Jes Dorph-Petersen i svinget,” siger han.

Tiden har ændret sig, og det har manderollen også, konstaterer Kenneth Reinicke, lektor i mandeforskning ved Roskilde Universitet, som gennem mange år har forsket i manderollens forandring. Bare for få år siden ville Jes Dorph-Petersen ikke have mistet sit job på grund af to sager som disse, siger han.

”Seksuel chikane overførte førhen skyld og skam til offeret, og man havde en tendens til at sige, at kvinder ikke burde gøre et stort nummer ud af den slags handlinger, fordi de bare var en del af kulturen. Men nu, efter at Sofie Linde stod frem og fortalte om sine oplevelser om seksuel afpresning på åben skærm, er barren for, hvad mænd kan tillade sig, blevet sænket,” siger han.

Der er kommet helt andre eksistensbetingelser for debatten om sexisme i dag, mener Kenneth Reinicke. Mænd er ikke længere et beskyttet og usynligt køn, der kan undskylde sine handlinger med klodset flirteri, eller at man var en ”drengerøv”. Seksuel chikane har fået en markant anderledes samfundsmæssig status, hvor mænds handlinger er i fokus.

Vi har fået magt- og krænkelsesbrillerne på, og de kan sagtens se tilbage på episoder, der udspillede sig for 18 og 20 år siden. Kenneth Reinicke peger på, at der ofte er tre ting, der skal gøre sig gældende for, at man kan retfærdiggøre at hive gamle sager frem: Var der et ulige magtforhold, og gav det udslag i trusler? Blev der udøvet vold? Og er der tale om et mønster?

Jes Dorph-Petersen forklarer til Politiken, at han ikke ser sig selv som magtfuld. Han er bevidst om sin rolle som fremtrædende vært, men påpeger i samme åndedrag:

”Jeg var i øvrigt heller ikke chef og havde ikke bemyndigelse til at bestemme noget som helst.”

Man kan dog ikke definere magt alene ud fra, om man er den, der bestemmer, hvor skabet skal stå. Det mener professor i ledelsesfilosofi Jacob Dahl Rendtorff.

”For en praktikant er det meget stort og nyt at være i en virksomhed som TV 2. Jes Dorph-Petersen var og er en kendt tv-vært, så selvfølgelig er der en form for hierarki,” siger han.

Jes Dorph-Petersen er ikke den første prominente TV 2-vært, der som følge af advokatundersøgelsen har mistet jobbet. I december forlod Jens Gaardbo sit job på kanalen, fordi han som nyhedschef mellem 1997 og 2003 havde ”udvist dårlig dømmekraft”.