Peter Adolphsen ryster posen med ny roman, som er syret, sjov og spidsfindig litterær tankeleg

I Peter Adolphsens nyeste roman er alt ved det gamle. Og det vil sige ved det nye. For posen bliver endnu en gang rystet