Genudgivelse giver gode råd til at læse og forstå Bibelen

”Indblæst af Gud” er en god og inspirerende, teoretisk og praktisk hjælp til at læse Bibelen

Genudgivelse giver gode råd til at læse og forstå Bibelen

Bent Bjerring-Nielsen er cand.mag. i dansk og musik og har en teologisk mastergrad. Han er præst i Amagerbro Frikirke, teologisk konsulent i Studiecenter for menighedsbaseret teologi (SCMT) og har været underviser og lektor på Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi (SALT) samt ved 3K (Kristendom, Kultur og Kommunikation). I en folkekirkelig og økumenisk sammenhæng er han mest kendt for at være skribent på et fælles hæfte, ”Noget om den kristne tro”, som blev udgivet af en række kirker og Bibelselskabet i reformationsåret 2017.

”Indblæst af Gud” er en revideret genudgivelse af en bog af samme navn fra 1998. Formålet med bogen er at styrke bibellæsningen og give de bibelske tekster en afgørende plads i de kirkelige fællesskaber. Bogen er inddelt i en teoretisk og praktisk del. I første del gennemgås nogle centrale teoretiske principper for en kirkelig fortolkning af Bibelen. Indsigter fra Schleiermacher, Heidegger, Gadamer og flere andre præsenteres kort og pædagogisk, og det understreges, at enhver fortolker altid indgår i et fortolkningsfællesskab – bevidst eller ubevidst. Det er et grundvilkår, at man er en del af det, som skal fortolkes, ligesom man altid vil læse teksten gennem et personligt, sprogligt og kulturelt filter. Derfor må man også være opmærksom på sine egne forudsætninger og fordomme, som vel at mærke kan være helt legitime.

Bogens bevidste udgangspunkt er det Kirkelige fortolkningsfællesskab (med stort K). I den kirkelige liturgi er der en implicit forståelse af Bibelens betydning og inspiration, som forfatteren forsøger at tage alvorligt. Bibelen er en særlig bog med en særlig autoritet. Den er inspireret af Gud, men også forståelsen af teksten forudsætter Helligåndens virke.

”Hvis Bibelen derfor, som det altid har været tilfældet i klassisk kristendom, forstås som Guds Ord, betyder det derfor også, at både den bagvedliggende inspiration og den nutidige modtagelse af Bibelens tale på en særlig måde er Helligåndens værk.”

Det betyder ikke, at man kan undgå et eksegetisk arbejde med teksten. En hermeneutik (fortolkning), som ikke er baseret på en solid eksegese, vil med stor sandsynlighed mistolke teksten.

Forfatteren redegør overbevisende for Bibelens selvforståelse og dobbeltkarakter som fuldstændig guddommelig og fuldstændig menneskelig. Bibelen er ikke en samling af almene tanker om mennesket og Gud, men den er et udtryk for, at Gud handler historisk, og som sådan skal den læses og fortolkes af den nutidige læser. Et hovedprincip ved en nutidig læsning af bibelske tekster er, at en tekst ikke kan have en mening i dag, som den aldrig før har haft.

I den anden praktiske del af bogen præsenteres nogle konkrete læsninger og fortolkninger af Bibelen. Der gives gode råd og anvisninger til, hvordan man kan fortolke forskellige typer bibelske tekster ud fra flere forskellige læsemåder, typologisk, metaforisk, symbolsk, allegorisk og andet. Der gives desuden eksempler og konkrete øvelser med hjælpespørgsmål til bibeltekster fra både Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Og så er der flere gode og inspirerende citater. Luther beskriver for eksempel, hvad han stiller op, hvis læsningen volder vanskeligheder:

”Hver gang jeg har en tekst, der er som en nød med en hård skal, smider jeg den mod klippen (= Kristus), og så finder jeg den smukkeste kerne.”

Og professor emerita Kirsten Nielsen citeres for følgende:

”At Bibelen taler om Gud i billeder har derfor som teologisk pointe, at Gud forbliver Gud i al sin uantastelighed, men dog en Gud, der åbenbarer sig og giver sig til kende i verden.”

Med ”Indblæst af Gud” er der givet en god og inspirerende teoretisk og praktisk hjælp til at læse Bibelen og trænge dybere ind i en nutidig forståelse af dens budskab – sluttende med det gode gamle råd til den, der ønsker at forstå Bibelens budskab: Læs Bibelen som Guds kærlighedsbrev til menneskeheden.