Gennem århundreder blev kvinder holdt ude af kunst – nu fylder det kvindelige blik det meste

Kunstmuseet Arken har netop åbnet udstillingen "Kvinder i opbrud", som debatterer 150 års udvikling i kvinde- køns- og kunstsyn og er en af mange udstillinger i tiden om netop dette emne

Sophie Holten malede sidst i 1800-tallet dette bilede, "En lille pige ved en rød låge" med datidens bud på det selvbevidste feminine blik. - Foto: Arken
Sophie Holten malede sidst i 1800-tallet dette bilede, "En lille pige ved en rød låge" med datidens bud på det selvbevidste feminine blik. - Foto: Arken .

En ung kvinde sidder i et køkken og spiser et æble. Hun er klædt i en rød joggingdragt og anbragt i en meget hjemlig position, men samtidig fremstår hun yderst stilbevidst og har masser af makeup på. Hendes blik er rettet direkte mod beskueren og signalerer tydeligt, at hun absolut ikke har tænkt sig at slå det underdanigt ned.

Billedet hedder "Ida", er skabt af den svenske kunstner Lena Johannson og er netop nu blikfang for en ny udstilling, som netop er åbnet på kunstmuseet Arken i Ishøj, "Kvinder i opbrud". Og "Ida" er samtidig i samtale med en århundred, ja ligefrem årtusindgammel, tradition for afbildning af og syn på kvinder, som går helt tilbage til en anden æblespisende kvinde ved navn Eva, fortæller Dorthe Juul Rugaard, seniorkurator og samlingschef på Arken:

"Ida er en nutidig Eva, som tager en bid af æblet fuld af livslyst og vilje til at indtage verden og helt uden skam og skyld."

Dorthe Juul Rugaard kæder det helt nutidige værk sammen med et ældre værk fra den sene guldalder i 1800-tallet, "En lille pige ved en rød låge" af Sophie Holten. I det ældre værk er der selvfølgelig hverken joggingdragt eller hård makeup. Der er en lilla kjole og en sort hat. Men blikket er beslægtet. Det blik, som er kvindens eget blik på verden og beskueren, frem for et mandligt blik på kvinden.

"Vi vil gerne give et nuanceret indblik i, hvad der gennem de seneste 150 år er sket med kvindebegrebet i samfundet og i kunsten. Det gør vi gennem værker af 64 kunstnere, danske og internationale, ældre og nutidige," siger Dorthe Juul Rugaard, som håber, at de meget forskellige værker kan være i samtale – og måske udveksle blikke – med hinanden og med publikum.

Præstedatteren Sophie Holten levede 1858-1930 og opnåede en vis anerkendelse i sin samtid. Blandt andet udstillede hun ved "Kvindernes udstilling" i København i 1895, men ifølge Dorthe Juul Rugaard fik hun aldrig fuldbyrdet sin karriere:

"Der var mange barrierer dengang for en kvindelig kunstner. Et vigtigt vilkår var, at det som kvinde slet ikke var muligt at få en professionel uddannelse ved Kunstakademiet. Eneste mulighed var en privat uddannelse, som krævede god økonomi. Mange var også oppe imod den absurde idé, at kvinder som kunstnere er begrænset af ikke at have den samme intellektuelle kapacitet som mænd. Og endelig var der mange, som opgav kunsten, når de blev gift og forventedes at bruge tiden på mand og børn."

Kvinde som buzzword

I dag har meget forandret sig. Var det i 1895 muligt at sammenfatte al kunst af tidens kvinder i én udstilling, så kan det i dag virke, som om "Kvindernes udstilling" er over det hele. For eksempel har Den Hirschsprungske Samling i København netop åbnet udstillingen "Bertha Wegmann – At male på mange sprog". Louisiana i Humlebæk viste i 2020 "Fantastiske kvinder", Nivaagaard viste i 2020/2021 "Historier om mødre", og listen er meget længere.

Svenske Lena Jonhanssons "Ida" fra 2021 refererer til syndefaldets Eva og taler sammen med tidligere tiders kvindelige blik. - Foto: Arken.
Svenske Lena Jonhanssons "Ida" fra 2021 refererer til syndefaldets Eva og taler sammen med tidligere tiders kvindelige blik. - Foto: Arken.

Der er endda iagttagere, der mener, at pendulet nu er svinget modsat i en grad, så al kunst, der kan kobles til det kvindelige udtryk, den kvindelige kunstner og gerne den oversete kvindelige kunstner, er det, der løber med al opmærksomheden. Sidste år udgav kunsthistorikeren Lennart Gottlieb for eksempel bogen "Identitet – Om identitetsproblemer og det særligt privilegerede i tidens kunstkultur", hvori han argumenterer for, at det nogle gange ikke engang behøver være særlig god kunst.

"Jeg argumenterer for, at blot man siger de rigtige buzzwords om kvinder, der er blevet skrevet ud af historien, så er der folk, der står klar med penge," siger Lennart Gottlieb, som understreger, at kritikken i hans bog ikke er specifikt rettet mod Sophie Holten og Arken, men mod Bertha Wegmann og Den Hirschsprungske Samling.

Kvindens blik på kvinden

Eva Pohl er kunsthistoriker og udgav for nylig bogen "Gennembrud", som handler om kvinder i kunst. Hun ser ikke et problem i, at der lige nu er en overvægt af udstillinger med fokus på det kvindelige frem for det mandlige, for "der er meget, der skal indhentes" i forhold til tidligere tiders skævheder, mener hun.

"Det, som jeg interesserer mig for, er, hvordan kvinden fremstår på billedet, når kunstneren også er kvinde. I forhold til værker af mandlige kunstnere fremstår den kvindelige kunstners bud på kvinden som udtryk på en anden måde, fordi der er en mere direkte kontakt og indlevelse mellem kunstner og model," forklarer hun.

På Arken understreger Dorthe Juul Rugaard, at der ikke ligger nogen koordineret indsats bag, at mange museer lige nu interesserer sig for kvindekønnet. Samtidig understreger hun, at "Kvinder i opbrud" også viser værker af mandlige kunstnere, men at udstillingen ligesom Eva Pohl er optaget af kvinder som både beskuer og beskuet.

"Vi er ikke ude i et kønskvoterende ærinde, hvor formålet kun er at vise værker af kvinder. Men det er rigtigt, at der i de seneste 10-15 år har været et stort opsving i udstillinger af og om kvinder," siger seniorkuratoren, som peger på, at der har været tidligere opsving omkring 1895 og 1975:

I udstillingens katalog refererer Arken til et flere meter stort værk af kunstnergruppen Guerrilla Girls, som illustrerer opgørelse af, at kun 4 procent af de værker, som udstilles på The Metropolitan Museum i New York, er lavet af kvinder. Derimod er 76 procent af de personer, som er afbildet på billederne, kvinder. Ofte kvinder uden tøj.

Sammenligner man disse tal med "Kvinder i opbrud" er procentandelen af kvindelige kunstnere skruet drastisk i vejret, men motivet er i mindst lige så høj grad kvindekroppen. Ofte uden tøj. I kunsten er der sket større forskydninger i, hvilke øjne der ser. Blikket er nyt og værkerne er derefter. Men det kvindelige blik i kunsten er en kvindes blik på en anden kvinde – ikke på en mand.