For Georg Brandes blev læsningen og fortolkningen af Nietzsches skrifter en livsformende skæbne

Georg Brandes' fem epokegørende forelæsninger over den tyske filosof Friedrich Nietzsches tænkning fra 1888 er for første gang udgivet i deres helhed. De er inciterende læsning

Fra venstre: Maleri af Harald Slott-Møller: ”Georg Brandes på Københavns Universitets talerstol”, 1889. Det kan ses på det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot. Til højre: Portræt af Friedrich Nietzsche”. 1906. Værket af udført af Edvard Munch. Maleriet kan ses på kunstmuseet Thielska Galleriet, Stockholm.
Fra venstre: Maleri af Harald Slott-Møller: ”Georg Brandes på Københavns Universitets talerstol”, 1889. Det kan ses på det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot. Til højre: Portræt af Friedrich Nietzsche”. 1906. Værket af udført af Edvard Munch. Maleriet kan ses på kunstmuseet Thielska Galleriet, Stockholm. Foto: Wikimedia Commons.

Forfatteren Johannes Jørgensen havde i sin ungdom litteraten Georg Brandes som sit store forbillede, og han har i sine erindringer givet et levende billede af den betydning, Brandes' forelæsninger over den tyske filosof Friedrich Nietzsche fik for ham og hans lige.

Tilhørerne flokkedes foran Københavns Universitet de aftener, hvor Brandes som privatdocent holdt sine fem gæsteforelæsninger fra starten af april til starten af maj 1888. Johannes Jørgensen skriver, at forelæsningerne ligefrem ”indvarslede en ny Tid, meldte Morgenrøden”, og var som en ”Lysning i Luften – Lysningen af en sommer, der nærmede sig, et Foraar for nye Tanker”.