Prøv avisen
Bøger

Gode råd til sammenbragte familier

4 stjerner
”Skilsmissens ABC” af skribent Annika Lillelund Fauli og psykolog med mangeårig erfaring i familieproblematikker Lene Stephensen er en letlæst håndbog struktureret omkring de spørgsmål, der med et vokser sig store og uhåndtérbare for mange, når forældre går hver til sit. Foto: Petra Theibel Jacobsen

”Skilsmissens ABC” hjælper læseren til at kunne navigere i vores komplekse nutid

I takt med at menneskelivet synes at blive mere komplekst og derfor sværere at navigere i, bliver det vigtigt at få erfaring i, hvordan livet måske alligevel kan blive rigere og bedre.

Selvhjælps- og familiehjælpsbøger og forskning i sindet er en del af paletten, der hjælper med at farve tingene lidt lysere og skabe klarhed. ”Et godt liv til flere” hedder Psykiatrifondens udmærkede slogan, for alle kender efterhånden fornemmelsen af, at ulykken kan ramme som lyn fra en klar himmel.

”Skilsmissens ABC” af skribent Annika Lillelund Fauli og psykolog med mangeårig erfaring i familieproblematikker Lene Stephensen er en letlæst håndbog struktureret omkring de spørgsmål, der med et vokser sig store og uhåndtérbare for mange, når forældre går hver til sit:

Hvordan fortæller vi det til børnene? Hvordan deler vi børnene? Praktiske forhold. Barnets kriser og reaktioner. Disse er gode kapitler at læse, når man skal forsøge at navigere i et farvand præget af overophedede følelser.

Bogen består af en kort introduktion til ægteskabet og den deraf følgende skilsmisseproblematik for stadig fleres vedkommende og går derefter kronologisk til værks.

Hvad sker der så? En række afsnit om forelskelse og tab følges af gode råd og vejledninger i situationen, og bogen er forsynet med en række citater fra fraskilte, der har været oplevelsesmøllen igennem.

På mange måder er det en personligt vinklet bog, da forfatterne og forordsskribent Søren Fauli udgør hinandens eks-familie. Det er en frisk og rask kommunikation, der driver ”Skilsmissens ABC” frem, uden at der er tale om ugebladslogik. Fauli og Stephensen kommer rundt om emnerne, og man bliver klogere på reaktioner hos både børn og voksne, som læsningen skrider frem. Vi får noget at vide om at være rummelig, men også om ikke at orke eks-partnerens børn råt for usødet.

I efterordet skriver politikeren Pernille Rosenkrantz-Theil om perspektiver på lovgivningen og stiller kloge spørgsmål om ligestilling på området. Når 90 procent af fraskilte kvinder er bopælsforældre og ikke samværsforældre, vækker det til eftertanke, at de fleste skilsmisser ender i en 7/7-deleordning.

”Vi har kæmpet i flere generationer for at få gjort det både økonomisk muligt og socialt acceptabelt at blive skilt” for alle implicerede, står der, og derfor er det mystisk, at alt ender i dårlig samvittighed. Altså skal vi lære at leve med nye samværsformer.

Bogens styrke er, at den taler i øjenhøjde med sin læser, dens svaghed er, at der sommetider kan gå lidt café-præg i nogle af citaterne. Det virker, som om ”kvinde 35 år” er gennemgående brugt, hvilket ikke giver læseren et fuldttonet billede.

Men det er en god bog, der samler tidens artikler og litteratur i et overskueligt forløb og blandt andet lærer os, at kernefamilien, hvis den stadig har en værdi, ikke er kommet for at blive, men suppleres af den stadigt voksende skare af sammenbragte familier.