Prøv avisen
Bog

Gotlands kirker fra A til Ö

Rute kyrka, Gotland. Rute kirke er opført i sidste del af 1200-tallet. Der har været flere senere udbygninger og ændringer, bl.a. temmelig omfattende 1950-51

Ny bog om Gotlands kirker er ikke den guidebog, den giver sig ud for at være

Man bliver ikke snydt af titlen ”Gotlands kirker”. Det er præcis Gotlands 92 kirker, tidligere sognepræst Birte Andersen beskriver i sin bog, hvor alle kirkerne gennemgås i alfabetisk rækkefølge.

Der er en enkel, stregtegnet vignet af hver kirke set udefra og fotos i farver fra alle kirkerne, der for langt de flestes vedkommende er bygget i et tidsspand på omkring 250 år fra 1100-tallet og fremefter. Hvis man står i en af Gotlands kirker, er der ikke tvivl om, at man kan have stor glæde af bogen. Her gennemgås for eksempel billedfriser fra vægge, altre og døbefonte billede for billede, så man med bogen i hånden har hjælp til at tyde, hvad man ser. Hvis man står i kirken. Når man læser bogen hjemme, langt fra den svenske ø, så er det knap så meget, man har ud af beskrivelserne af friserne, hvor ofte blot et enkelt billede fra en frise er gengivet.

Bogen har undertitlen ”en guide”, og her kommer den til kort. Alfabetisk orden er et leksikalt princip; en beskrivelse af 92 kirker i alfabetisk orden er ikke en guide, snarere et opslagsværk. Man savner, at den kyndige forfatter også hjælper læseren til at planlægge sin kirketur på Gotland; det er nok trods alt de færreste, der går efter den totale kirketur på øen. Men hvor er så de kirker, man absolut ikke må snyde sig selv for? Et par enkelte lister over ”must-sees” i forhold til portaler, døbefonte eller krucifikser kunne have kompenseret for valget af det leksikale princip.

Der er fine, sagligt rige billedtekster til mange af de særligt bemærkelsesværdige portaler eller kalkmalerier, men ingen tværgående tekster, som kunne have hjulpet en til selv at planlægge ture efter egne interesser - for eksempel at følge Asger Jorns interesse for øens kirkekunst på sin tur, særligt opsøge kirker, hvor Egypticus-stenhuggerværkstedet har sat sine spor, eller udforske den store mængde af imponerende korbuekrucifikser, som man finder på Gotland - for blot at nævne enkelte eksempler fra kirkernes rige kulturskat.

Der er mange billeder; antal er prioriteret over størrelse. Der er til gengæld kun et enkelt kort i bogen, hvor alle kirkerne på den svenske ø er indtegnet. Desværre er det vejløse kort så småt og gnidret, at det ikke hjælper stort for den, der vil planlægge sin tur til øens kirker. Det havde været hjælpsomt med kort over udvalgte ture efter forfatterens anbefaling - hvis ”Gotlands kirker” skulle fungere som den guide, den giver sig ud for.

kultur@k.dk