Håb og kærlighed i sci-fi-trilogi til unge

Cecilie Ekens science fiction-trilogi, der illusterer den håbløshed, man som ung kan føle på verdens vegne, er et stærkt forsvar for humanismen

Håb og kærlighed i sci-fi-trilogi til unge

I science fiction-genrens guldalder brugte forfattere den til at revse nutiden. De overdrev tendenser i den politiske virkelighed og udnyttede dette til at beskrive mulige nye samfundsformer. Forfattere som Asimov, Clarke og Heinlein skrev om konsekvenserne af uhæmmet kapitalisme, eller hvordan livet udspillede sig i en totalitær stat.

Cecilie Ekens sci-fi-trilogi ”Karana-Galaksen”, er et forsøg på at bygge et helt univers op, der minder om vores verden. Sidste bind i trilogien, ”Forbund”, er netop udkommet. I Karana-Galaksen er hvert land på Jorden repræsenteret af en bestemt planet. Eneste mulige rejser mellem planeterne er via Kaptajnernes rumskibe, der alle har faste ruter, som Kaptajnerne ikke kan afvige fra.

Alle planeter er samlet i et parlament på planeten Aohm, hvor hver har en repræsentant. Som en ekstra ingrediens i trilogien finder vi også nogle vanskeligt tilgængelige gudevæsener kaldet ”De Rejsende”, som er menneskernes udødelige skabere. De bør i princippet ikke blande sig i noget, men en af dem har gjort det og har derved bragt uligevægt i Forbundet.

Kaptajnerne har fået lovning på nogle nye ruter til fordel for at hjælpe Kamenia-planetens fyrste med at overtage magten i hele Forbundet. Den Rejsende har til gengæld for at tillade nye ruter til Kaptajnerne fået lovning fra fyrsten om, at den Rejsende vil få en forklaring på fænomenet Styrke hos mennesket. Styrke kan sammenlignes en smule med at have en stærk, næsten ufejlbarlig intuition. Nogle har Skelne-styrke, så de ved, hvem der taler sandt, andre har Finde-styrke, så de kan finde bestemte mineraler i jorden. Styrke har typisk været noget, de ældste børn i en fyrsteslægt og få andre heldige har haft, men forekomsten af Styrke er på retur blandt befolkningerne på Karana-Galaksens mange planeter.

Hovedpersonen i bøgerne er Saga, der er fyrstedatter på en planet, som er blevet erobret af Kamenias fyrste. Mod alle odds er hun og Illimarion, kameniafyrstens søn, blevet forelskede i hinanden.

Gennem trilogiens bind får vi indblik i to stik modsatte verdener, nemlig på den ene side et stillestående, økologisk baseret samfund, der lever i pagt med årstiderne, og på den anden side et hyperkapitalistisk samfund som Kamenia, der har ensidig fokus på økonomisk vækst. Set i relation til dette fokus forstår Illimarion sin fyrstefars ambitioner om at erobre magten i Galaksen: Kamenia er snart tømt for værdier, og da det er tradition, at en fyrste altid skal give sin ældste søn en arv, der overstiger hans egen, må fyrsten på erobringstogt.

Fra den guddommelige Rejsendes synsvinkel er Galaksen fuld af problemer, som mennesker er skyld i: ”Har du set, hvor meget rod, de har fået lavet? Den smukke jungle på Ramenkar, opalskildpadderne på Ocea, de idylliske dale på Bhutoon. Kan du huske, hvor lang tid det tog os at lave det hele? For ikke at tale om de der latterlige krige og tåbelige sygdomme, som de sagtens kunne udrydde.”

Slutningen skal ikke røbes her, men det kommer nok ikke bag på nogen, at der er tale om et stærkt forsvar for humanismen og håbet. ”Karana-Galaksen” er en stærk og spændende trilogi, der på mange måder illustrerer den håbløshed, man ikke mindst som ung kan føle, når man ser på verdens tilstand. Den forsøger at indgyde håb og kærlighed, blandt andet ved at afskrive sig muligheden for, at der kommer en velmenende Gud og løser alle problemer for os. Ekens budskab synes at være, at mennesket har en udefinerbar styrke, som først for alvor kommer til nytte, når vi i fællesskab kan bruge denne på tværs af politiske skel. I de tidlige sci-fi-romaner fandt vi en overvægt af dystopier og teknologifiksering koblet med en udtalt angst for det totalitære. I ”Karana-Galaksen” vægtes altså snarere håbet midt i en erkendelse af, at verdens gang går den forkerte vej, og hos hende er teknologien mere vores ven end fjende, så længe den bruges med omtanke.