Prøv avisen

Helt tæt på H.C. Andersen

John Fellow er redaktør af Carl Nielsen Brevudgaven. -- Foto: Scanpix

BØGER: Der er meget at hente for fagfolk og andre interesserede, når Johan de Mylius nærlæser H.C. Andersen

Det er naturligvis med de allerstørste forventninger, man giver sig i kast med en bog om H.C. Andersens eventyr, når den er skrevet af et af de helt store navne netop inden for H.C. Andersen-forskningen: Johan de Mylius.

Og lad det være sagt straks: Forventningerne bliver ikke skuffede. Johan de Mylius mestrer den kunst at nærlæse en tekst. Vi kommer virkelig meget tæt på. Undertiden så tæt, at teksten nok ind imellem kan flimre lidt for nærsynet på en ganske almindelig Andersen-elsker!

For her er - helt sikkert - meget at hente for fagfolk, men også - med lidt tålmodighed - rigtig, rigtig meget for alle andre interesserede. For, som Johan de Mylius selv gør opmærksom på, så findes der faktisk forbløffende få værker, der for alvor har givet sig i lag med at analysere Andersens store eventyrunivers. Det er denne mangel, Johan de Mylius gerne vil råde bod på. Og det gør han så sandelig også.

Rigtig mange af de mest kendte og elskede eventyr, som for eksempel »Den grimme Ælling«, »Den lille Pige med Svovlstikkerne«, »Grantræet«, »Den standhaftige Tinsoldat« og »Nattergalen« bliver fornemt gennemanalyseret ned til den mindste detalje. Men mest fylder - og fænger - dog analysen og fortolkningen af de nok kendte, men meget mindre læste eventyr, som for eksempel »Det gamle Egetræs sidste Drøm«, »En Historie fra Klitterne«, »Vinden fortæller om Valdemar Daa og hans Døtre«, »Den lille Havfrue«, »Dyndkongens Datter« samt »Pigen der trådte på Brødet«. I øvrigt regner Johan de Mylius også »Billedbog uden Billeder« med sine 33 små måneskinsaftener med blandt eventyrene og inddrager den i sin fortolkning med henvisning til, at H.C. Andersen i virkeligheden selv brugte betegnelsen eventyr om mange forskellige teksttyper i vidt forskellige genrer.

Johan de Mylius mener desuden, at alle eventyrene, skønt - tilsyneladende - fortalt for børn, i virkeligheden - først og fremmest - henvender sig til voksne. Og Johan de Mylius' ærinde er i forlængelse heraf at vise, hvor bevidst en stilist H.C. Andersen var. At han, så langt fra at være et ligefremt, følende naturtalent, var sig sine virkemidler og sin livsanskuelse ganske bevidst. Og ikke blot var, men også opfattede sig selv, som en forfatter på modernitetens betingelser.

Johan de Mylius er derfor også optaget netop af H.C. Andersens æstetik - hans stilistiske såvel som han maleriske virkemidler og fremragende evner på dette felt. H.C. Andersen var ikke uden for sin tid, men foran sin tid. Og han satte hele sin eksistens ind på at vise det i sin kunst.

H.C. Andersen beskrev i sine eventyr - igen og igen - den lykkelige forvandling fra det jordiske/legemlige til det himmelske/åndelige, som han selv hele sit liv higede efter, men som han kun kom til at opleve i sin egen kunst. Johan de Mylius viser fornemt, hvordan H.C. Andersen lykkes i sin digteriske bestræbelse, men også at han, ligesom personerne i hans eventyr, i sit personlige liv kom til at betale »Forvandlingens pris«, uden, som dem, at høste dens frugter.

Johan de Mylius viser desuden den udvikling, H.C. Andersen gennemgik på det kunstneriske, det psykologiske, det eksistentielle - og ikke mindst på det åndelige og religiøse plan. Særlig interessant er i denne sammenhæng Johan de Mylius' analytiske dokumentation af, at H.C. Andersen så dødsøjeblikket som det store livsøjeblik, som forklarelsens og forvandlingens øjeblik frem mod genfødsel og genforening. Og at H.C. Andersen aldrig troede på kødets opstandelse, men altid på sjælens udødelighed og - i lighed med B.S. Ingemann - på »mellemtilstanden«, tiden mellem død og udødelighed, som en forbedringens mulighed for den afdøde såvel ved egen som (især) ved guddommelig hjælp.

Ikke mindst disse sidste overvejelser gør bogen til uhyre spændende læsning. Og dertil er der så kun at tilføje, at værket prydes af omhyggelige noter og glimrende registre samt en oversigt over den anvendte litteratur.

Johan de Mylius: Forvandlingens pris. H. C. Andersen og hans eventyr 382 sider. 299 kr. Høst og Søn.

kultur@kristeligt-dagblad.dk