Seks stjerner: Værk om den katolske kirke er historieskrivning i mesterklasse

Den amerikanske historiker John T. McGreevy mestrer det umuliges kunst med dette sprudlende værk, der gennem portrætter af irske frihedskæmpere, sudanesiske nonner og franske filosoffer fortæller den katolske kirkes historie fra Den Franske Revolution og frem til nutiden