Prøv avisen

Hjemmeside giver råd om pleje af kulturarv

og var hjemsted for hospitalsordenen johanniterne, der her opbyggede et hospital med al den lægefaglige ekspertise, middelalderen kunne opvise. -- Arkivfoto. Foto: Jørgen Frandsen, Kulturarvsstyrelsen/arkivfoto.

Kulturarvsminder landet over er i fare for at blive ødelagt af vind og vejr. Kulturarvsstyrelsen lancerer ny kampagne, der skal hjælpe kommuner og jordejere med at redde gravhøje og jættestuer

Omkring 30.000 fredede gravhøje, jættestuer, forsvarsværker og ruiner rundt- om i landet bliver ikke plejet og passet tilstrækkeligt, mener Kulturarvsstyrelsen.

De ansvarlige kommuner og jordejere lader træer og krat vokse til på højene, som beskytter de værdier, der vidner om danskernes historie. Træerne risikerer at vælte og rive jord og gravhøj op, når et stigende antal kraftige storme og ekstreme vejrforhold rammer landet som følge af klimaforandringerne. Det skete for eksempel under den kraftige storm i 1999, hvor 1200 træer i Sønderjylland væltede, blandt andet ned i gravhøje.

Den slags billeder skal forhindres, mener Kulturarvsstyrelsen, der i samarbejde med Naturstyrelsen har iværksat en ny kampagne, der skal redde de truede fortidsminder. På en portal på styrelsens hjemmeside, der bliver lanceret i midten af januar, kan man finde vejledning og råd om, hvordan man plejer gravhøje og andre fortidsminder.

"Vi har jo set storme, hvor det går helt galt med væltede træer. Det er vigtigt, at man rydder højene eller tynder ud i bestanden af træer og krat, både for bevaringens skyld, og også så man kan se højene fra afstand," siger arkæolog Lars Bjarke Christensen fra Kulturarvsstyrelsens bevaringsenhed.

Portalen er særligt rettet mod kommuner og private jordbesiddere, der har fortidsminder på deres grunde. Man er ikke ved lov forpligtet til at pleje et fredet fortidsminde, men der må ikke ændres på for eksempel en gravhøj. Kulturarvsstyrelsen håber dog med sin kampagne at minde folk om deres moralske pligt til at beskytte og bevare vores fælles arv.

Det er ikke kun gravhøje og jættestuer, der er truet af vind og vejr. I hele Norden truer kraftige storme og nedbør, stigende temperaturer og øget fugt fredede bygninger, arkæologiske fund og bevaringsværdige ruiner og bygninger. Det seneste år har Kulturarvsstyrelsen arbejdet sammen med de ansvarlige myndigheder i de nordiske lande om en redningsplan, der præsenteres sidst på måneden.

krasnik@k.dk

Læs mere om klima og kulturarv på

k.dk/kultur