Efter lukning af DR K: Hvad skal der blive af den klassiske kulturformidling?

DR K lukker som selvstændig kanal. Vil der i et fortravlet og konfliktfyldt mediebillede være plads til adstadig historieformidling som den herligt utidssvarende ”Dengang vi var bønder”?

”Dengang vi var bønder” er historieformidling i arven fra Piet van Deurs. Gennem seks afsnit gennemgår Thomsen det danske bondesamfunds udvikling. –
”Dengang vi var bønder” er historieformidling i arven fra Piet van Deurs. Gennem seks afsnit gennemgår Thomsen det danske bondesamfunds udvikling. – . Foto: DR.

DR K lukker i 2020. DR 2 vil overtage funktionen og i fremtiden, igen, være DR’s indgang til samfunds- og kulturstof. Man vil derudover oprette en digital kanal med navnet DR 2+. Hvor vil det efterlade det klassiske DR K-stof? Vil ”Morgenandagten” stadig sendes på flow-tv? Vil man stadig kunne bruge fjernbetjeningen til at tune ind på programmer med fællessang, kulturfaglige quizzer, filmformidling og tilbundsgående indsigt i vores fælles historie?

Sammenlægningen af de to klareste klassiske public service-kanaler må alt andet lige betyde mindre kulturstof på fjernsynsskærmen. DR melder ud, at den digitale kanal DR 2+ vil byde på ”en række nye formater og udsendelser primært målrettet de yngre streaming-brugere.” Er det mere Mick Øgendahl og mindre lødig litteraturformidling?

Man kan frygte, at eufemismen ”nye formater” netop dækker over en devaluering af de programmer, som den del af offentligheden, der opsøger klassisk kulturformidling, foretrækker. DR K-seeren er i gennemsnit 60 år. DR’s foreløbige udmeldinger tyder på, at der vil være færre tilbud til de modne tv-seere.

Det er overordentligt væsentligt, om et program programsættes på fjernsynet – eller ej. Det handler om fællesskab og sammenhængskraft, om at føle sig velkommen og værdsat. Signalværdien i at fjerne bestemte programtyper fra tv-oversigten er enorm og indeholder samtidig en tydelig værdidom.

Vil DR i 2020 stadig byde på grundige programserier som den aktuelle og herligt utidssvarende ”Dengang vi var bønder”? Seriens tilrettelægger Liv Thomsen leverer klassisk DR K-stof. Og ”Dengang vi var bønder” er historieformidling i arven fra Piet van Deurs. Gennem seks afsnit gennemgår Thomsen det danske bondesamfunds udvikling.

Med udgangspunkt i gårde forsamlet på Frilandsmuseet nord for København, og med hyppige afstikkere til blandt andre Holberg, Pon-toppidan og Grundtvig, formidler Thomsen ikke blot levevilkår og samfundsforandringer fra 1700-tallet og frem med landbruget som prisme. Hun udfordrer fordomme over tidligere tider, synet på håndens arbejde, kvinders værd i samfundsudviklingen.

På overfladen er ”Dengang vi var bønder” en light-udgave af DR 1’s stort anlagte ”Historien om Danmark”. Men bag det beskedne ydre, den langt mere ydmyge produktion, gemmer sig hjertet af det public service-begreb, som har overlevet skiftende regeringers kontrakter med DR. Nemlig at DR skal understøtte demokratiet og styrke dansk kultur og sprog.

Det kan man gøre med nye formater. Det gør DR 3 så glimrende. Men i iveren efter at nå de unge målgrupper må man ikke glemme de klassiske fortællerformater, der har overlevet skiftende krav og skiftende smag. Nytænkning behøver ikke betyde en bortskaffelse af hovedstolen.

”Dengang vi var bønder” formår på fineste vis, uden løftede pegefingre, at perspektivere aktuelle diskussioner. Når vi taler om naturgenoprettelse er det væsentligt at erindre, at heden er menneskeskabt. Når vi taler om forskellene mellem hovedstad og udkant, er det væsentligt at huske på, at landbruget drev udviklingen frem op igennem 1800-tallet. Uden at politisere, uden overdrevent at rekonstruere, er ”Dengang vi var bønder” kvintessensen af historisk kulturformidling.

Ingen kan spå om fremtiden. Man må derfor blot håbe, at fremtidens DR 2 ikke lader historieformidling, som blandt andre Liv Thomsen bedriver den, tabe til krav om debat og foranderlighed.

DR skal være for alle. Også dem, der hverken tilhører ”den yngre målgruppe” eller tiltrækkes af ”nye formater”.

”Dengang vi var bønder” er tilrettelagt af Liv Thomsen. Det femte af de i alt seks afsnit blev sendt i aftes på DR K. Alle afsnit kan ses på www.dr.dk/tv.