Prøv avisen

Hvad Bibelen siger om sex

Amerikansk bog gransker Bibelens syn på sex, skilsmisse, utroskab og andre emner

Amerikansk bog gransker Bibelens syn på sex, skilsmisse, utroskab og andre emner

Bibelen promoverer ifølge den amerikanske bibelforsker og forfatter Michael Coogan nogle "temmelig chokerende familieværdier": Kvinder er mænds ejendom. Flerkoneri er normen. Fædre har ret til at sælge deres døtre som slaver. Brødre og søstre kan gifte sig.

Men som der også gøres opmærksom på i Bibelen, så er den gengivet over en periode på mere end 1000 år af mennesker af kød og blod. Disse mennesker formidlede deres samtids normer, og derfor er det misforstået, når vor tids præster, paver og politikere citerer visse bibelpassager, som var de uangribelige guddommelige myndigheder, hvis ord udgør den absolutte og bogstavelige moralske sandhed.

Sådan lyder budskabet i Michael Coogans nye debatbog "God and Sex: What the Bible Really Says" (Gud og sex: Hvad Bibelen i virkeligheden siger). Når vi åbner Bibelen, så er vi ifølge Michael Coogan, der er professor i bibelhistorie på det katolske universitet Stonehill College i Massachusetts, nødt til at erkende, at vi går ind i "et fremmed land" med sprog, kulturer og værdier, som på mange måder befinder sig uendelig langt fra vores egne.

"God and Sex" fortolker Bibelens holdning til førægteskabelig sex, prostitution, homoseksualitet, utroskab, kvinders status og andre emner, som ofte er kontroversielle i USA, hvor især debatten om abort og seksuelle mindretals rettigheder har stærke kristne overtoner, og hvor Bibelen – med Coogans ord – "altid er i nyhederne".

I bogen pointerer Michael Coogan blandt andet, at Bibelen intet siger om abort; at Jesus aldrig nævner homoseksualitet; at synet på skilsmisse afhænger af, hvilket evangelium man læser, og at polygami snarere end monogami synes at være normen blandt Bibelens persongalleri.

Begge parter i USA's abortdebat ynder eksempelvis at citere visse bibelpassager som "bevis" på, at de har Gud på deres side. Ifølge "God and Sex" var børn imidlertid et værdifuldt økonomisk aktiv for datidens israelitter, der ikke praktiserede familieplanlægning, og hentydninger til abort er fraværende fra begge testamenter.

Fortalere for kvinders ret til abort henviser ikke desto mindre gerne til en passage i Anden Mosebog, der angiver, at en mand, der slår en gravid kvinde, så hun mister barnet, blot skal betale en bøde. Derfor, lyder argumentet, anser Bibelen ikke et foster for et menneske, og buddet "du skal ikke slå ihjel" gælder ikke abort. Abortmodstandere finder til gengæld opbakning til deres holdning i andre passager, som vagt beskriver en vordende moders skød som guddommeligt.

Bibelen siger ifølge Michael Coogans fortolkning også forsvindende lidt om homoseksualitet. Nogle homoseksuelle aktivister udlægger forholdet mellem kong David og Jonatan, der i Bibelen kysser og erklærer hinanden deres kærlighed, som et seksuelt forhold, men ifølge Coogan er dette en fejl-fortolkning, der ignorerer datidens kulturelle normer for relationer mellem mænd.

Han erkender, at andre passager med rette kan læses som en fordømmelse af homoseksuel adfærd. Men Coogan argumenterer samtidig for, at disse misbilligelser afspejler datidens kulturelle normer og i dag er forældede på samme måde, som Bibelens støtte til slaveri og kvindeundertrykkelse er det.

"God og Sex" beskriver også, hvordan Bibelen er fyldt med historier og love om seksuelt samvær samt utallige indirekte referencer til sex. Eksempelvis fungerede ord som fod, hånd og knæ som metaforer for kønsdele i bibelske tider, og udtrykket "at kende" en anden er et indirekte udtryk for samleje. Salomos Højsang i Det Gamle Testamente er ifølge Coogan så dampende erotisk, at de otte kapitler kærlighedslyrik var omhyggeligt skåret ud af biblerne på det katolske seminarium, hvor han studerede i 1950'erne.

Den slags censur huer ikke forfatteren, der i "God and Sex" indtrængende opfordrer til, at kristne søger forståelse for Bibelen og dens kerneværdier ved at læse den i sin helhed og ved altid at fortolke dens passager i en historisk kontekst.

nyholm@k.dk

Michael Coogan: "God and Sex: What the Bible Really Says". 237 sider. 24,99 dollar. Twelve Books.